องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ยอดชาด
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ประจำปี 2562 (14 ภาพ) [28 มีนาคม 2562]
การฝึกอบรมเพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 (4 ภาพ) [14 มีนาคม 2562]
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (18 ภาพ) [20 กุมภาพันธ์ 2562]
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 (15 ภาพ) [10 มกราคม 2562]
กิจกรรมรณรงค์ คัดแยกขยะก่อนทิ้ง ประจำปี 2562 (7 ภาพ) [9 มกราคม 2562]
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562 (9 ภาพ) [25 ธันวาคม 2561]
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2561 (5 ภาพ) [5 ธันวาคม 2561]
กิจกรรมจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ (จำนวน 13 ภาพ) [23 พฤศจิกายน 2561]
งาน 19 ปี ไทยเบฟรวมใจต้านภัยหนาว (จำนวน 12 ภาพ) [7 พฤศจิกายน 2561]
กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (จำนวน 12 ภาพ) [30 ตุลาคม 2561]
1 2 3 4 5 6 7 8 51 - 60 (ทั้งหมด 79 รายการ)