องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ยอดชาด
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม 48130 โทรศัพท์ 042-057224 โทรสาร 042-057224


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 60
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศ จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองบึง ม.4 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 90 |
insert_drive_file ประกาศ จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านผักขะย่า ม.6 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 79 |
insert_drive_file ประกาศ จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองแคน ม.3 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 87 |
insert_drive_file ประกาศ จ้างเหมาก่อท่อระบายน้ำเสีย บ้านยอดชาด หมู่ที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 86 |
insert_drive_file ประกาศ จ้างเหมาก่อสร้างท่อลอดถนน คสล. บ้านหนองบึง หมู่ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 94 |
insert_drive_file ประกาศ จ้างเหมาถมดินถนนลูกรัง บ้านหนองบึง หมู่ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 52 |
insert_drive_file ประกาศ จัดซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนฯ DLTV poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 48 |
insert_drive_file ประกาศ จ้างเหมาถมดินถนนลูกรัง หน้า อบต. ยอดชาด poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 50 |
insert_drive_file ประกาศ จ้างเหมาถมดินถนนลูกรัง บ้านผักขะย่า หมู่ที่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 58 |
insert_drive_file ประกาศ จ้างเหมาตัดถนนดินลูกรัง บ้านโนนแดง หมู่ที่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 60 |
insert_drive_file ประกาศ จ้างเหมาถมดินถนนลูกรัง บ้านนาคอย หมู่ที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 50 |
insert_drive_file ประกาศ งานจ้างเหมาขุดลอกหนองกุดซิว บ้านหนองแคน หมู่ที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 25 |
insert_drive_file ประกาศจ้างปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านโนนแดง หมู่ที่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91 |
insert_drive_file ประกาศจ้างปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านผักขะย่า หมู่ที่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80 |
1 - 14 (ทั้งหมด 14 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยอดชาด
อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยอดชาด