องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ยอดชาด
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี2566 และ โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
photo ขอประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมโครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
photo ขอความร่วมมือจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการรณรงค์หรือจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนในระดับพื้นที่
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์คำสั่งการรักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
photo วันปิยมหาราช
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
photo วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
photo วันธงชาติไทย poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
photo ขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันสำคัญของชาติ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60
photo ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาดเนื่องจากเหตุพิเศษเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
photo องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด ห่วงใยประชาชนจัดตั้งศูนย์บริการประชาชนในเทศกาลสงกรานต์ 11-17 เมษายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88
photo ประชาสัมพันธ์ โครงการบอกดิน 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107
photo ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ขอความร่วมมือ ตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้ที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด เพื่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินของหน่วยงานภาครัฐ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 137
photo ส่งมอบถุงยังชีพให้ผู้สัมผัสผู้เสี่ยงสูง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 148
photo ออกตรวจติดตามการซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 141
photo เดินรณรงค์ การเลือกตั้งท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77
description ภดส.1_องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 168
photo รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาดและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65
photo โครงการรณรงค์ประชาชนร่วมใจคัดแยกขยะในครัวเรือน poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64
photo วันธงชาติไทย poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
description แผนจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 68
1 - 20 (ทั้งหมด 64 รายการ) 1 2 3 4