องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ยอดชาด
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo การจัดกิจกรรมทำความสะอาดเนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
photo การรณรงค์ประชาสัมพันธ์การลดปริมาณขยะมูลฝอย และคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทาง
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก( (อถล.)
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
photo ขอเชิญร่วมชมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
photo ประชาสัมพันธ์ผู้มาติดต่อขอรับบริการ เข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
photo ประชาสัมพันธ์รณรงค์หยุดการเผาป่า
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
photo ขอเชิญชวนเที่ยวงานประจำปี งานประเพณีบุญเดือนสาม poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
photo ตรวจเยี่ยม/สำรวจข้อมูลผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางทางสังคม เพื่อเสนอของบประมาณปรุงซ่อมแซมบ้านพักอาศัยและเงินสงเคราะห์
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
photo กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย พ.ศ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file โครงการ "กินดี เล่นได้ สูงใหญ่ IQ ดี" poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
photo ซ้อมแผนป้องกันเหตุคนบ้าคุ้มคลั่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
photo ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี2566 และ โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
photo ขอประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมโครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
photo ขอความร่วมมือจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการรณรงค์หรือจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนในระดับพื้นที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประกาศจัดจ้าง อบต.ยอดชาด
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศจัดจ้าง อบต.ยอดชาด
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์คำสั่งการรักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
photo วันปิยมหาราช poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
photo วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
1 - 20 (ทั้งหมด 78 รายการ) 1 2 3 4