องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ยอดชาด
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม 48130 โทรศัพท์ 042-057224 โทรสาร 042-057224


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 120
account_box สมาชิกสภา
นายสนอง แสนสุริวงค์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลยอดชาด
นายสนอง แสนสุริวงค์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลยอดชาด
นายสง่า ชานุชิต
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลยอดชาด
นายสง่า ชานุชิต
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลยอดชาด
นายถนอม อินธิราช
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลยอดชาด
นายถนอม อินธิราช
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลยอดชาด
นายทับทิม หลานเศรษฐา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลยอดชาด
นายทับทิม หลานเศรษฐา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลยอดชาด
นายธนูชัย เพชรดีคาย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลยอดชาด
นายธนูชัย เพชรดีคาย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลยอดชาด
นายบัวคอง แพงคำฮัก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลยอดชาด
นายบัวคอง แพงคำฮัก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลยอดชาด
นายบาลใจ พลธิราช
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลยอดชาด
นายบาลใจ พลธิราช
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลยอดชาด
นายบุญทอม ลาสา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลยอดชาด
นายบุญทอม ลาสา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลยอดชาด
นายราตรี แสนสุริวงค์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลยอดชาด
นายราตรี แสนสุริวงค์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลยอดชาด
นายวายุ หลานเศษฐา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลยอดชาด
นายวายุ หลานเศษฐา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลยอดชาด
นายวินัย อินธิราช
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลยอดชาด
นายวินัย อินธิราช
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลยอดชาด
นายวีรศักดิ์ เกิ่งสุวรรณ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลยอดชาด
นายวีรศักดิ์ เกิ่งสุวรรณ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลยอดชาด
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายวิมล วันนาพ่อ )
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยอดชาด
โทร : 0652795345
(นายวิมล วันนาพ่อ )
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยอดชาด
โทร : 0652795345