messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ยอดชาด
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
account_box คณะผู้บริหาร
นายฉลวย ชัยบุญมา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด
โทร : 0872199007
นายพรมมา แสนสุริวงค์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด
โทร : 0842054682
นายอนัน แสนสุริวงค์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด
โทร : 0821307512
นายธนูชัย เพชรดีคาย
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด
โทร : 0887276457
นายนิรันต์ สุวรรณอำไพ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0611137787
นางอุลัยพร เสนาคำ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0810550280