องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ยอดชาด
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
account_box กองช่าง
นายมงคล วงศ์สิงห์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวอัญญะลักษณ์ ไกยะฝ่าย
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายธวนันท์ แสนสุริวงค์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายอภิชาติ แสนสุริวงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ว่าง
นายช่างโยธา(ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน)