องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ยอดชาด
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
งานจัดเก็บรายได้

สถิติ sitemap
วันนี้ 73
เดือนนี้4,653
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)29,350
ทั้งหมด 167,117

insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน ปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2566 | โดย : กองสวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : pageview18
จดหมายข่าว 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2566 | โดย : กองสวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : pageview15
จดหมายข่าว 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2566 | โดย : กองสวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : pageview13
สรุปยอดผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2566 | โดย : กองสวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : pageview12
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัย สมัยที่ 3/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19
ประชาสัมพันธ์การรับโอน poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview29
ประกาศผลการประเมินการปฏิบัติงานระดับดีเด่นของพนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview31
"ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน Local Book Corner: We love to read poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20
การจัดกิจกรรมทำความสะอาดเนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview28

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ งานก่อสร้างคลองระบายน้ำเสีย บ้านยอดชาด หมู่ที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview18
ประกาศ งานจ้างซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านนาคอย ม.5
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview5
ประกาศ งานปรับปรุงสนามฟุตบอล บ้านนาคอย ม.5
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview4
ประกาศ งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนแดง ม.7 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview15
ประกาศ งานก่อสร้างท่อระบายน้ำเสีย บ้านยอดชาด ม.1
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview5

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายฉลวย ชัยบุญมา
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยอดชาด
นายฉลวย ชัยบุญมา
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยอดชาด

camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรม "หนูน้อยปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร" ศพด.วัดโพธิ์ศรีบ้านยอดชาด #WorldSoilDay#วันดินโลก#soilswherefoodbeging#Soils4Nutrition#FAO#MOI#กระทรวงมหาดไทย#บำบัดทุกข์บำรุงสุข#SDGsforAll#ChangeforGood [10 สิงหาคม 2566]
กิจกรรม "หนูน้อยปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร" ศพด.บ้านหนองแคน #WorldSoilDay#วันดินโลก#soilswherefoodbeging#Soils4Nutrition#FAO#MOI#กระทรวงมหาดไทย#บำบัดทุกข์บำรุงสุข#SDGsforAll#ChangeforGood [10 สิงหาคม 2566]
กิจกรรม "หนูน้อยปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร" ศพด.วัดป่ากิตติพรพุทธาราม #WorldSoilDay#วันดินโลก#soilswherefoodbeging#Soils4Nutrition#FAO#MOI#กระทรวงมหาดไทย#บำบัดทุกข์บำรุงสุข#SDGsforAll#ChangeforGood [10 สิงหาคม 2566]
 
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กค.
21/09/2566
21/09/2566
ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ
กสว.
21/09/2566
21/09/2566
รายงานการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566
[เอกสารแนบ]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]
กพส.
21/09/2566
21/09/2566
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นการใช้งานระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน (Local Service) สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด "คลินิก Local Service"
กพส.
21/09/2566
21/09/2566
การปรับปรุงปฏิทินงบประมาณและแนวทางการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ
กศ.
21/09/2566
21/09/2566
ประกาศสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ปีการศึกษา 2565
สน.บถ.
20/09/2566
21/09/2566
การให้ได้รับเงินเดือนของผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ