องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ยอดชาด
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
camera_alt ภาพกิจกรรม
การตรวจประเมินประสิทธิภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA) ประจำปี 2562 (จำนวน 9 ภาพ) [22 กรกฎาคม 2562]
โครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิบริการและสวัสดิการอย่างทั่วถึง และเท่าเทียมของผู้พิการ ผู้ดูแลคนพิการ และครอบครัว (จำนวน 9 ภาพ) [27 มิถุนายน 2562]
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2562 (จำนวน 4 ภาพ) [7 มิถุนายน 2562]
โครงการพ่นหมอกควันป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (17 ภาพ) [29 พฤษภาคม 2562]
โครงการ อบต.สัญจร และจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (15 ภาพ) [27 พฤษภาคม 2562]
โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (8 ภาพ) [24 พฤษภาคม 2562]
งานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระดับจังหวัด (9 ภาพ) [22 พฤษภาคม 2562]
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 (6 ภาพ) [22 เมษายน 2562]
โครงการบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (8 ภาพ) [18 เมษายน 2562]
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (15 ภาพ) [10 เมษายน 2562]
1 2 3 4 5 6 7 8 41 - 50 (ทั้งหมด 79 รายการ)