องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ยอดชาด
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันสำคัญของชาติ [22 กรกฎาคม 2565]
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ [22 กรกฎาคม 2565]
ต้อนรับเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทสาธารณภัย [1 มิถุนายน 2565]
กิจกรรมนโยบายผู้บริหาร เรื่องนโยบายไม่รับ ไม่ให้ของขวัญ (NO Gift Policy) [25 เมษายน 2565]
องค์การบริหารส่วนตำบลยดชาด ได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอคนใหม่ นายภานุเดช ลิ้มอารีย์ นายอำเภอวังยาง เข้าตรวจเยี่ยมองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด ในวันที่ 21 เมษายน 2565 [21 เมษายน 2565]
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด [19 เมษายน 2565]
ประเพณีเทศกาลสงกรานต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด ประจำปี 2565 [12 เมษายน 2565]
เตรียมถุงยังชีพสำหรับผู้กักตัว ในเขตตำบลยอดชาด นำทีมโดย นายฉลวย ชัยบุญมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด [8 เมษายน 2565]
ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิน​ทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและร่วมแสดงความจงรักภักดี... [27 กรกฎาคม 2564]
องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด โดยสำนักปลัด ได้ออกพ่นหมอกควันไล่แมลงพาหะโรคลัมปี สกิน (Lumpy skin disease) ในโค และกระบือ ในเขตพื้นที่ตำบลยอดชาด หมู่ที่ ๑-๗ ในระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ [19 กรกฎาคม 2564]
1 2 3 4 5 6 7 8 11 - 20 (ทั้งหมด 80 รายการ)