องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ยอดชาด
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
camera_alt ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2566 [14 มีนาคม 2566]
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบลยอดชาด ประจำปี พ.ศ. 2566 [1 กุมภาพันธ์ 2566]
กิจกรรมวันเด็กองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด ปี 2566 [20 มกราคม 2566]
ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) https://itas.nacc.go.th/go/iit/ylhep3 [20 มกราคม 2566]
ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) https://itas.nacc.go.th/go/eit/ylhep3 [20 มกราคม 2566]
วันปิยมหาราช [25 ตุลาคม 2565]
วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร [25 ตุลาคม 2565]
กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย [28 กันยายน 2565]
"กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ" [15 สิงหาคม 2565]
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษษ 28 กรกฎาคม 2565 [11 สิงหาคม 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 1 - 10 (ทั้งหมด 80 รายการ)