องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ยอดชาด
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ(การเลี้ยงปลาดุกในกระชังบก) (7 ภาพ)
รายละเอียด : กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด ดำเนินโครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ(การเลี้ยงปลาดุกในกระชังบก) วันที่ 6 กันยายน 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด
ผู้โพส : admin