องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ยอดชาด
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
security อำนาจหน้าที่
insert_drive_file อำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64
insert_drive_file พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
insert_drive_file พระราชบัญญัติสภาตำบลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60
insert_drive_file อำนาจหน้าที่ตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 215
insert_drive_file อำนาจหน้าที่ตาม พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 211
insert_drive_file อำนาจหน้าที่ อบต. poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 238
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1