messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ยอดชาด
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
folder ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บรวบรวมข้อมูลด้าน Competency บุคลากร
พจนานุกรมสมรรถนะ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
นักบริหารงานท้องถิ่น (ต้น - สูง) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
นักบริหารงานการศึกษา (ต้น - สูง) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
นักบริหารงานคลัง (ต้น - สูง) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
นักบริหารงานช่าง (ต้น - สูง) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
นักบริหารงานทั่วไป (ต้น - สูง) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ - เชี่ยวชาญ) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ - เชี่ยวชาญ) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ - เชี่ยวชาญ) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ - เชี่ยวชาญ) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติงาน - อาวุโส) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน - อาวุโส) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
1 - 14 (ทั้งหมด 14 รายการ) 1