messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ยอดชาด
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 22
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 13
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 33
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 16
find_in_page สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 33
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 27
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 31
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 22
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 20
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 23
แบบรายงานผลการจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 45
find_in_page สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 45
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 41
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 30
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 31
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 25
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 33
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 49
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 124
1 - 20 (ทั้งหมด 27 รายการ) 1 2