ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารว่าง + น้ำดื่ม + กาแฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง