ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำเดือน สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง