ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมบ้านคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง