ชื่อเรื่อง : ซื้อถุงยังชีพ ผู้ช่วยติเชื้อโคโรร่าไวรัส 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง