ชื่อเรื่อง : จ้างปรับปรุงซ่อมบานประตูเลื่อน ห้องนายกฯ และห้องรองนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง