ชื่อเรื่อง : จ้างลงโปรแกรมวินโดร์ และเปลี่ยนชุดดรัมแม่แบบ Fercx CM 305 DF โดยวิธีเฉพาะเจาะจง