ชื่อเรื่อง : ขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันสำคัญของชาติ
รายละเอียด : เนื่องในวันสำคัญของชาติ "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ในวันที่ 21 เดือน กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ วัดป่าสุวรรณวนาราม (พระธาตุสามร่มโพธิ์ศรี) บ้านหนองแคน หมู่ที่ 3 ตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
ชื่อไฟล์ : MbQ3lG3Fri110630.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : Ol64GpIFri110702.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 7uUe2yuFri110717.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 9TVSXTZFri110733.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : yKm4eCLFri110806.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : JJSxxBfFri110820.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : Q7ZRP6UFri110835.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : b5wZhmGFri110856.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : tdwarPMFri111007.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : IUYxIjRFri111027.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : RdM4Zv3Fri111041.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้