ชื่อเรื่อง : รายงานผลการฝึกอบรม หลักสูตร การเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรท้องถิ่นด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น

ชื่อไฟล์ : Zq2ExGiWed110316.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้