ชื่อเรื่อง : การแสดงถึงความโปร่งใส ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ผ่านเว็บไชต์ อบต.ยอดชาด
รายละเอียด : การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไชต์ อบต.ยอดชาด เวลามีกิจกรรมๆหรือข้อมูลที่ต้องการประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด มีการประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายนอกรับทราบและสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการออกความคิดเห็นได้ผ่านเว็บไชต์ อบต.ยอดชาด ได้ตามเห็นสมควร
ชื่อไฟล์ : dQOQ8UdFri24203.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้