ชื่อเรื่อง : ภาพการแสดงถึงความโปร่งใส ของหน่วยงาน ผ่าน Facebook ของ อบต.ยอดชาด
รายละเอียด : ภาพกิจกรรมการแสดงถึงความโปร่งใส ของหน่วยงาน โดยการที่หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook ของ อบต.ยอดชาด
ชื่อไฟล์ : vGRrPU3Fri23016.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 8cc5MjxFri23145.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้