ชื่อเรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด เรื่อง นโยบายไม่รับ ไม่ให้ของขวัญ(NO Gift Policy)
รายละเอียด : เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด นายฉลวย ชัยบุญมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด ได้ประกาศนโยบาย ไม่ให้ ไมารับของขวัญ (NO gift policy) ณ หน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด พร้อมกับพนักงานข้าราชการ และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด เพื่อให่ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
ชื่อไฟล์ : OppLeQfMon123905.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้