ชื่อเรื่อง : กิจกรรมส่งเสริมค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม ในการดำเนินกิจกรรมการทำงาน
รายละเอียด : กิจกรรมส่งเสริมค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม ในการดำเนินกิจกรรมการทำงาน โดยท่านนายก นายฉลวย ชัยบุญมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด ร่วมกับพนักงานข้าราชการและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาดทุกท่าน ร่วมกันยืนหน้าสำนักงานเพื่อรับฟังและแสดงถึงค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินกิจกรรมการทำงาน ณ หน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด เวลา 08.30 น วันที่ 8 เมษายน 2565
ชื่อไฟล์ : ADsJVRYFri30358.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้