ชื่อเรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด เรื่อง นโยบายไม่รับ ไม่ให้ของขวัญ(NO Gift Policy)
รายละเอียด : ประกาศ เรืองนโยบายไม่รับ ไม่ให้ของขวัญ(NO Gift Policy) ขององค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด นำทีมโดยของท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด นายฉลวย ชัยบุญมา นายกองค์การบริหารสวนตำบลยนอดชาด โดยท่านนายกได้อ่านประกาศ และแสดงเจตนาตามนโยบายเพื่อให้พนักงานข้าราชการ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาดรับทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติโดยทั่วกัน ณ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด วันที่ 20 เมษายน 2565
ชื่อไฟล์ : ZM0f5bvThu32937.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : GxYjxUvMon120956.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : tw1Cp8bMon121008.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้