ชื่อเรื่อง : องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาดร่วมกับปศุสัตว์อำเภอวังยางและกรมปศุสัตว์จังหวัดนครพนม จัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า อบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองบึง ตำบลยอดชาด โดยมีนายวิมล วันนาพ่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด เป็นประธาน

ชื่อไฟล์ : iH3eEjwFri21246.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : QCJn7nLFri21730.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : GbM8E2OFri21813.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : IGwb6MlFri21828.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 0ty3UXIFri21845.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้