ชื่อเรื่อง : นายวิมล วันนาพ่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงาน ร่วมต้อนรับ นายอนุชิต สังฆสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และคณะ วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด

ชื่อไฟล์ : qhWWn0IFri115630.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : KapLAtqFri115944.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : COS9IlLFri120007.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 35OwhzLFri120027.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : I8JIgaWFri120101.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้