ชื่อเรื่อง : องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาดเปิดจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564
รายละเอียด : นายวิมล วันนาพ่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด เป็นประธานเปิดจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 ถนนหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด ทั้งนี้ได้มอบหมายนโยบาย การดูแลพี่น้องประชาชน ในการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ ให้กับเจ้าหน้าที่ อปพร. และเจ้าหน้าที่ อสม. ให้การบริการพี่น้องประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ชื่อไฟล์ : 7ojiAlQSat32056.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : emwya6ISat32137.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : QKsCXPHSat32137.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : t0skzBbSat32137.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : PA1SLgSSat32137.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้