ชื่อเรื่อง :

ชื่อไฟล์ : แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล ../add_file/แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online ../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online ../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online
ชื่อไฟล์ : ข้อมูลระบบ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ข้อมูลระบบ ../add_file/ข้อมูลระบบ
ชื่อไฟล์ : บทความใหม่ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: บทความใหม่ ../add_file/บทความใหม่
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online ../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online
ชื่อไฟล์ : {$Duration:1200,$Opacity:2} file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: {$Duration:1200,$Opacity:2} ../add_file/{$Duration:1200,$Opacity:2}
ชื่อไฟล์ : FM5StIFSun31114.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง ใหม่

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง ใหม่

../add_file/

รอปรับปรุง ใหม่


ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง

../add_file/

รอปรับปรุง


ชื่อไฟล์ :

 

 

" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์:

 

../add_file/

 


ชื่อไฟล์ : 432EXeOMon120146.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เราเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ด้วยระบบ easyweb ใช้งานง่าย พร้อมแสดงได้ในแทบเล็ต และมือถือ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เราเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ด้วยระบบ easyweb ใช้งานง่าย พร้อมแสดงได้ในแทบเล็ต และมือถือ ../add_file/เราเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ด้วยระบบ easyweb ใช้งานง่าย พร้อมแสดงได้ในแทบเล็ต และมือถือ
ชื่อไฟล์ :

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf

../add_file/

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf


ชื่อไฟล์ : ทดสอบ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ทดสอบ ../add_file/ทดสอบ
ชื่อไฟล์ :

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน

../add_file/

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน


ชื่อไฟล์ :
" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:
../add_file/

ชื่อไฟล์ : คำถาม : ตอบ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: คำถาม : ตอบ : ../add_file/คำถาม : ตอบ :
ชื่อไฟล์ :

การพัฒนาระบบของเรา

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

การพัฒนาระบบของเรา

../add_file/

การพัฒนาระบบของเรา


ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุงข้อมูล... file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุงข้อมูล... ../add_file/ รอปรับปรุงข้อมูล...
ชื่อไฟล์ : M33jcgsMon14504.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : การเกษตรรุ่งเรือง บ้านเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีพลานามัยที่สมบูรณ์ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การเกษตรรุ่งเรือง บ้านเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีพลานามัยที่สมบูรณ์ ../add_file/ การเกษตรรุ่งเรือง บ้านเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีพลานามัยที่สมบูรณ์
ชื่อไฟล์ : kdkVvfyWed30422.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 7qf9INETue40045.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : w3-animate-fading file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: w3-animate-fading ../add_file/w3-animate-fading
ชื่อไฟล์ :

อีเมลล์ : 
เบอร์โทร :

การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล

- การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุณมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล

- การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

- การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ 

- การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร 

- การดำเนินการด้านการฝึกอบรม

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

อีเมลล์ : 
เบอร์โทร :

การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล

- การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุณมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล

- การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

- การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ 

- การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร 

- การดำเนินการด้านการฝึกอบรม

../add_file/

อีเมลล์ : 
เบอร์โทร :

การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล

- การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุณมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล

- การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

- การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ 

- การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร 

- การดำเนินการด้านการฝึกอบรม


ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ ../add_file/วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : kBy7NXeWed40442.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : gJxHkrlWed41134.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Owj3hVRTue13804.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : lYxTrzQThu32149.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : WrJhO0GWed35459.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : YFDeywTWed81239.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : gyeHZ9AWed81654.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : tXQQ6XsThu22646.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Ezx7BmUThu22657.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : tfsYMFaThu31908.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : By4aq8vWed40752.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : hhKy6SsThu32046.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 9yG81MPThu22606.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : v6aSrdXMon41145.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลโคกสูง ตำบลโคกสว่าง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลหนองบ่อ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม และตำบลแมดนาท่ม อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลด่านม่วงคำ อำเภอโคกศรีสุพรรณ และตำบลเชียงสือ อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ลักษณะภูมิประเทศ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลาดเอียง จากตะวันตกเฉียงเหนือ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ทางทิศเหนือเป็นที่ราบสูง ลักษณะภูมิอากาศ ตำบลยอดชาด เป็นตำบลที่มีฝนตกชุกในฤดูฝน เพราะได้รับอิทธิพลจากมาสุมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุม แบ่งออกเป็น ๓ ฤดู ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือน กุมภาพันธ์ -กลางเดือนพฤษภาคม ของทุกปี ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม – กลางเดือนตุลาคม ของทุกปี ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม – กลางเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี ลักษณะของดิน ตำบลยอดชาดมีลักษณะของดินเป็นดินร่วนปนลูกรัง ลักษณะของแหล่งน้ำ ตำบลยอดชาด มีแหล่งน้ำที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น ห้วย หนอง คลอง บึง และแหล่งน้ำที่ก่อสร้างขึ้น คือ คลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร ลักษณะของและป่าไม้ ตำบลยอดชาดมีลักษณะของป่าไม้เป็นป่าเต็งรัง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลโคกสูง ตำบลโคกสว่าง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลหนองบ่อ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม และตำบลแมดนาท่ม อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลด่านม่วงคำ อำเภอโคกศรีสุพรรณ และตำบลเชียงสือ อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ลักษณะภูมิประเทศ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลาดเอียง จากตะวันตกเฉียงเหนือ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ทางทิศเหนือเป็นที่ราบสูง ลักษณะภูมิอากาศ ตำบลยอดชาด เป็นตำบลที่มีฝนตกชุกในฤดูฝน เพราะได้รับอิทธิพลจากมาสุมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุม แบ่งออกเป็น ๓ ฤดู ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือน กุมภาพันธ์ -กลางเดือนพฤษภาคม ของทุกปี ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม – กลางเดือนตุลาคม ของทุกปี ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม – กลางเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี ลักษณะของดิน ตำบลยอดชาดมีลักษณะของดินเป็นดินร่วนปนลูกรัง ลักษณะของแหล่งน้ำ ตำบลยอดชาด มีแหล่งน้ำที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น ห้วย หนอง คลอง บึง และแหล่งน้ำที่ก่อสร้างขึ้น คือ คลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร ลักษณะของและป่าไม้ ตำบลยอดชาดมีลักษณะของป่าไม้เป็นป่าเต็งรัง ../add_file/ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลโคกสูง ตำบลโคกสว่าง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลหนองบ่อ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม และตำบลแมดนาท่ม อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลด่านม่วงคำ อำเภอโคกศรีสุพรรณ และตำบลเชียงสือ อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ลักษณะภูมิประเทศ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลาดเอียง จากตะวันตกเฉียงเหนือ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ทางทิศเหนือเป็นที่ราบสูง ลักษณะภูมิอากาศ ตำบลยอดชาด เป็นตำบลที่มีฝนตกชุกในฤดูฝน เพราะได้รับอิทธิพลจากมาสุมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุม แบ่งออกเป็น ๓ ฤดู ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือน กุมภาพันธ์ -กลางเดือนพฤษภาคม ของทุกปี ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม – กลางเดือนตุลาคม ของทุกปี ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม – กลางเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี ลักษณะของดิน ตำบลยอดชาดมีลักษณะของดินเป็นดินร่วนปนลูกรัง ลักษณะของแหล่งน้ำ ตำบลยอดชาด มีแหล่งน้ำที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น ห้วย หนอง คลอง บึง และแหล่งน้ำที่ก่อสร้างขึ้น คือ คลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร ลักษณะของและป่าไม้ ตำบลยอดชาดมีลักษณะของป่าไม้เป็นป่าเต็งรัง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : oxx6qqJFri95848.png file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : qjb7YopThu10710.PDF file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : bGVD8b1Sun102717.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : MFsSwDgTue30634.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : lyQSoM0Tue31030.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : d0vtCn9Tue31423.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : lvSBFgDTue34911.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : z8FXyz9Tue35239.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 7UJ1zgITue35339.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : biBc874Tue35727.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : n6KVWMuTue35915.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม ส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 1. ด้านกายภาพ 2. ด้านการเมือง/การปกครอง 3. ประชาชน 4. สภาพทางสังคม 5. ระบบบริการพื้นฐาน 6. ระบบเศรษฐกิจ 7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) 8. ศาสนา ประเพณี วัฒณธรรม 9. ทรัพยากรธรรมชาติ 10. อื่นๆ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม ส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 1. ด้านกายภาพ 2. ด้านการเมือง/การปกครอง 3. ประชาชน 4. สภาพทางสังคม 5. ระบบบริการพื้นฐาน 6. ระบบเศรษฐกิจ 7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) 8. ศาสนา ประเพณี วัฒณธรรม 9. ทรัพยากรธรรมชาติ 10. อื่นๆ ../add_file/ แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม ส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 1. ด้านกายภาพ 2. ด้านการเมือง/การปกครอง 3. ประชาชน 4. สภาพทางสังคม 5. ระบบบริการพื้นฐาน 6. ระบบเศรษฐกิจ 7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) 8. ศาสนา ประเพณี วัฒณธรรม 9. ทรัพยากรธรรมชาติ 10. อื่นๆ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : iCo7UJUTue30340.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : eS0UGxHFri24305.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1ErWyNPFri24531.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : uuCMdcPFri24710.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : dqMPVK5Fri25333.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ขอความร่วมมือประชาชนที่เข้ารับบริการงานบริการทุกประเภทในองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด เช่น งานลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ งานทะเบียนพาณิชย์ และงานอื่นเป็นต้น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คือ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นมา กรุณาเข้าตอบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2563) ทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ตาม QR CODE หรือ URL ข้างล่างนี้ https://itas.nacc.go.th/go/eit/ylhep file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ขอความร่วมมือประชาชนที่เข้ารับบริการงานบริการทุกประเภทในองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด เช่น งานลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ งานทะเบียนพาณิชย์ และงานอื่นเป็นต้น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คือ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นมา กรุณาเข้าตอบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2563) ทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ตาม QR CODE หรือ URL ข้างล่างนี้ https://itas.nacc.go.th/go/eit/ylhep ../add_file/ขอความร่วมมือประชาชนที่เข้ารับบริการงานบริการทุกประเภทในองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด เช่น งานลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ งานทะเบียนพาณิชย์ และงานอื่นเป็นต้น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คือ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นมา กรุณาเข้าตอบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2563) ทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ตาม QR CODE หรือ URL ข้างล่างนี้ https://itas.nacc.go.th/go/eit/ylhep
ชื่อไฟล์ : YM1j1vAFri25658.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : เขตการปกครอง ตำบลยอดชาดมีเขตการปกครอง จำนวน ๗ หมู่บ้าน การเลือกตั้ง ตำบลยอดชาด มีการเลือกตั้งครั้งล่าสุด คือการลงประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญ เมือวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เขตการปกครอง ตำบลยอดชาดมีเขตการปกครอง จำนวน ๗ หมู่บ้าน การเลือกตั้ง ตำบลยอดชาด มีการเลือกตั้งครั้งล่าสุด คือการลงประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญ เมือวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ ../add_file/เขตการปกครอง ตำบลยอดชาดมีเขตการปกครอง จำนวน ๗ หมู่บ้าน การเลือกตั้ง ตำบลยอดชาด มีการเลือกตั้งครั้งล่าสุด คือการลงประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญ เมือวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙
ชื่อไฟล์ : โรงพยาบาลของรัฐ จำนวน – แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน ๑ แห่ง สถานพยาบาลของเอกชน จำนวน – แห่ง ร้านขายยาแผนปัจจุบัน จำนวน – แห่ง อัตราการใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ ๑๐๐ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: โรงพยาบาลของรัฐ จำนวน – แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน ๑ แห่ง สถานพยาบาลของเอกชน จำนวน – แห่ง ร้านขายยาแผนปัจจุบัน จำนวน – แห่ง อัตราการใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ ๑๐๐ ../add_file/โรงพยาบาลของรัฐ จำนวน – แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน ๑ แห่ง สถานพยาบาลของเอกชน จำนวน – แห่ง ร้านขายยาแผนปัจจุบัน จำนวน – แห่ง อัตราการใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ ๑๐๐
ชื่อไฟล์ : ตำบลยอดชาดมีโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๑ แห่ง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตำบลยอดชาดมีโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๑ แห่ง ../add_file/ตำบลยอดชาดมีโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๑ แห่ง
ชื่อไฟล์ : กลุ่มอาชีพแม่บ้านทอผ้า จำนวน ๗ กลุ่ม สมาชิก ๑๒๔ คน กลุ่มอาชีพเลี้ยงโคขุน จำนวน ๑ กลุ่ม สมาชิก ๒๘๗ คน กลุ่มอาชีพเลี้ยงหมูแม่พันธุ์ จำนวน ๑ กลุ่ม สมาชิก ๑๒ คน กลุ่มอาชีพเลี้ยงโคแม่พันธุ์ จำนวน ๓ กลุ่ม สมาชิก ๑๓๔ คน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จำนวน ๗ กลุ่ม สมาชิก ๒๘๐ คน กลุ่มจักสาน จำนวน ๑ กลุ่ม สมาชิก ๒๐ คน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: กลุ่มอาชีพแม่บ้านทอผ้า จำนวน ๗ กลุ่ม สมาชิก ๑๒๔ คน กลุ่มอาชีพเลี้ยงโคขุน จำนวน ๑ กลุ่ม สมาชิก ๒๘๗ คน กลุ่มอาชีพเลี้ยงหมูแม่พันธุ์ จำนวน ๑ กลุ่ม สมาชิก ๑๒ คน กลุ่มอาชีพเลี้ยงโคแม่พันธุ์ จำนวน ๓ กลุ่ม สมาชิก ๑๓๔ คน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จำนวน ๗ กลุ่ม สมาชิก ๒๘๐ คน กลุ่มจักสาน จำนวน ๑ กลุ่ม สมาชิก ๒๐ คน ../add_file/กลุ่มอาชีพแม่บ้านทอผ้า จำนวน ๗ กลุ่ม สมาชิก ๑๒๔ คน กลุ่มอาชีพเลี้ยงโคขุน จำนวน ๑ กลุ่ม สมาชิก ๒๘๗ คน กลุ่มอาชีพเลี้ยงหมูแม่พันธุ์ จำนวน ๑ กลุ่ม สมาชิก ๑๒ คน กลุ่มอาชีพเลี้ยงโคแม่พันธุ์ จำนวน ๓ กลุ่ม สมาชิก ๑๓๔ คน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จำนวน ๗ กลุ่ม สมาชิก ๒๘๐ คน กลุ่มจักสาน จำนวน ๑ กลุ่ม สมาชิก ๒๐ คน
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : มีจำนวนครัวเรือน จำนวน ๑,๓๐๓ หลังคาเรือน ประชากร จำนวน ๕,๐๑๒ คน ประชากรชาย จำนวน ๒,๕๐๖ คน ประชาชนหญิง จำนวน ๒,๕๐๖ คน ช่วงอายุและจำนวนประชากร ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม ๑. อายุแรกเกิด – ๑ ปี ๑๓๔ ๑๓๔ ๒๖๘ ๒. อายุ ๕ – ๑๘ ปี ๔๙๔ ๔๙๐ ๙๘๔ ๓. อายุ ๑๙ –๕๙ ปี ๑,๖๐๒ ๑,๕๔๐ ๓,๑๔๒ ๔. อายุ ๖๐ ปีขึ้นไป ๒๗๖ ๓๔๒ ๓๔๒ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: มีจำนวนครัวเรือน จำนวน ๑,๓๐๓ หลังคาเรือน ประชากร จำนวน ๕,๐๑๒ คน ประชากรชาย จำนวน ๒,๕๐๖ คน ประชาชนหญิง จำนวน ๒,๕๐๖ คน ช่วงอายุและจำนวนประชากร ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม ๑. อายุแรกเกิด – ๑ ปี ๑๓๔ ๑๓๔ ๒๖๘ ๒. อายุ ๕ – ๑๘ ปี ๔๙๔ ๔๙๐ ๙๘๔ ๓. อายุ ๑๙ –๕๙ ปี ๑,๖๐๒ ๑,๕๔๐ ๓,๑๔๒ ๔. อายุ ๖๐ ปีขึ้นไป ๒๗๖ ๓๔๒ ๓๔๒ ../add_file/มีจำนวนครัวเรือน จำนวน ๑,๓๐๓ หลังคาเรือน ประชากร จำนวน ๕,๐๑๒ คน ประชากรชาย จำนวน ๒,๕๐๖ คน ประชาชนหญิง จำนวน ๒,๕๐๖ คน ช่วงอายุและจำนวนประชากร ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม ๑. อายุแรกเกิด – ๑ ปี ๑๓๔ ๑๓๔ ๒๖๘ ๒. อายุ ๕ – ๑๘ ปี ๔๙๔ ๔๙๐ ๙๘๔ ๓. อายุ ๑๙ –๕๙ ปี ๑,๖๐๒ ๑,๕๔๐ ๓,๑๔๒ ๔. อายุ ๖๐ ปีขึ้นไป ๒๗๖ ๓๔๒ ๓๔๒
ชื่อไฟล์ : YWGizi1Fri33638.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด ขอประชาสัมพันธ์ประกาศมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระประชาชน(การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน)ให้ประชาชนหรือผู้มาติดต่อราชการกับส่วนราชการภายในทราบโดยทั่วกัน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด ขอประชาสัมพันธ์ประกาศมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระประชาชน(การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน)ให้ประชาชนหรือผู้มาติดต่อราชการกับส่วนราชการภายในทราบโดยทั่วกัน ../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด ขอประชาสัมพันธ์ประกาศมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระประชาชน(การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน)ให้ประชาชนหรือผู้มาติดต่อราชการกับส่วนราชการภายในทราบโดยทั่วกัน
ชื่อไฟล์ : โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน ๔ แห่ง ได้แก่ 1. โรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยา 2. โรงเรียนบ้านหนองแคน 3. โรงเรียนบ้านหนองบึง 4. โรงเรียนบ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน ๑ แห่ง ได้แก่ - โรงเรียนยอดชาดวิทยา (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา) ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน ๖ แห่ง 1. บ้านยอดชาด หมู่ที่ ๑ 2. บ้านหนองแคน หมู่ที่ ๓ 3. บ้านหนองบึง หมู่ที่ ๔ 4. บ้านนาคอย หมู่ที่ ๕ 5. บ้านผักขะย่า หมู่ที่ ๖ 6. บ้านยอดชาด หมู่ที่ ๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๔ แห่ง 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรี หมู่ที่ ๑.๒ 2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแคน หมู่ที่ ๓ 3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบึง หมู่ที่ ๔ 4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่ากิตติพรพุทธาราม หมู่ที่ ๕.๖.๗ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน ๔ แห่ง ได้แก่ 1. โรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยา 2. โรงเรียนบ้านหนองแคน 3. โรงเรียนบ้านหนองบึง 4. โรงเรียนบ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน ๑ แห่ง ได้แก่ - โรงเรียนยอดชาดวิทยา (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา) ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน ๖ แห่ง 1. บ้านยอดชาด หมู่ที่ ๑ 2. บ้านหนองแคน หมู่ที่ ๓ 3. บ้านหนองบึง หมู่ที่ ๔ 4. บ้านนาคอย หมู่ที่ ๕ 5. บ้านผักขะย่า หมู่ที่ ๖ 6. บ้านยอดชาด หมู่ที่ ๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๔ แห่ง 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรี หมู่ที่ ๑.๒ 2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแคน หมู่ที่ ๓ 3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบึง หมู่ที่ ๔ 4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่ากิตติพรพุทธาราม หมู่ที่ ๕.๖.๗ ../add_file/โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน ๔ แห่ง ได้แก่ 1. โรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยา 2. โรงเรียนบ้านหนองแคน 3. โรงเรียนบ้านหนองบึง 4. โรงเรียนบ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน ๑ แห่ง ได้แก่ - โรงเรียนยอดชาดวิทยา (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา) ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน ๖ แห่ง 1. บ้านยอดชาด หมู่ที่ ๑ 2. บ้านหนองแคน หมู่ที่ ๓ 3. บ้านหนองบึง หมู่ที่ ๔ 4. บ้านนาคอย หมู่ที่ ๕ 5. บ้านผักขะย่า หมู่ที่ ๖ 6. บ้านยอดชาด หมู่ที่ ๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๔ แห่ง 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรี หมู่ที่ ๑.๒ 2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแคน หมู่ที่ ๓ 3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบึง หมู่ที่ ๔ 4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่ากิตติพรพุทธาราม หมู่ที่ ๕.๖.๗
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : xusGsdcTue105722.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : GNo3PVCFri34428.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดทำโปสเตอร์สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับภาษาอังกฤษ องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาดจึงขอประชาสัมพันธ์ให้แก่พี่ืน้องประชาชนชาวต่างประเทศที่อยู่ในพื้นที่ทราบ รายละเอียดสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่างนี้ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดทำโปสเตอร์สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับภาษาอังกฤษ องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาดจึงขอประชาสัมพันธ์ให้แก่พี่ืน้องประชาชนชาวต่างประเทศที่อยู่ในพื้นที่ทราบ รายละเอียดสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่างนี้ ../add_file/กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดทำโปสเตอร์สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับภาษาอังกฤษ องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาดจึงขอประชาสัมพันธ์ให้แก่พี่ืน้องประชาชนชาวต่างประเทศที่อยู่ในพื้นที่ทราบ รายละเอียดสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่างนี้
ชื่อไฟล์ : นอกจากอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก ประชาชนบางส่วนยังมีการประกอบอาชีพ การเลี้ยงโคขุน และโคแม่พันธ์ เป็นอาชีพเสริมจากการทำอาชีพเกษตรกรรม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: นอกจากอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก ประชาชนบางส่วนยังมีการประกอบอาชีพ การเลี้ยงโคขุน และโคแม่พันธ์ เป็นอาชีพเสริมจากการทำอาชีพเกษตรกรรม ../add_file/นอกจากอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก ประชาชนบางส่วนยังมีการประกอบอาชีพ การเลี้ยงโคขุน และโคแม่พันธ์ เป็นอาชีพเสริมจากการทำอาชีพเกษตรกรรม
ชื่อไฟล์ : ธนาคาร จำนวน – แห่ง โรงแรม จำนวน – แห่ง ปั๊มน้ำมัน (ปั๊มหลอด) จำนวน ๑๓ แห่ง สถานีบริการน้ำมัน จำนวน ๓ แห่ง โรงสีข้าว จำนวน ๓๖ แห่ง ร้านขายของชำ จำนวน ๕๔ แห่ง ศูนย์สาธิตการตลาด จำนวน ๑ แห่ง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ธนาคาร จำนวน – แห่ง โรงแรม จำนวน – แห่ง ปั๊มน้ำมัน (ปั๊มหลอด) จำนวน ๑๓ แห่ง สถานีบริการน้ำมัน จำนวน ๓ แห่ง โรงสีข้าว จำนวน ๓๖ แห่ง ร้านขายของชำ จำนวน ๕๔ แห่ง ศูนย์สาธิตการตลาด จำนวน ๑ แห่ง ../add_file/ธนาคาร จำนวน – แห่ง โรงแรม จำนวน – แห่ง ปั๊มน้ำมัน (ปั๊มหลอด) จำนวน ๑๓ แห่ง สถานีบริการน้ำมัน จำนวน ๓ แห่ง โรงสีข้าว จำนวน ๓๖ แห่ง ร้านขายของชำ จำนวน ๕๔ แห่ง ศูนย์สาธิตการตลาด จำนวน ๑ แห่ง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : สถานีตำรวจ จำนวน – แห่ง สถานีดับเพลิง จำนวน – แห่ง ศูนย์ อปพร. จำนวน ๑ แห่ง หน่วยกู้ชีพกู้ภัยตำบล จำนวน ๑ แห่ง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สถานีตำรวจ จำนวน – แห่ง สถานีดับเพลิง จำนวน – แห่ง ศูนย์ อปพร. จำนวน ๑ แห่ง หน่วยกู้ชีพกู้ภัยตำบล จำนวน ๑ แห่ง ../add_file/สถานีตำรวจ จำนวน – แห่ง สถานีดับเพลิง จำนวน – แห่ง ศูนย์ อปพร. จำนวน ๑ แห่ง หน่วยกู้ชีพกู้ภัยตำบล จำนวน ๑ แห่ง
ชื่อไฟล์ : เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน ๖๓๗ คน เบี้ยยังชีพผู้พิการ จำนวน ๑๗๘ คน เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน ๓ คน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน ๖๓๗ คน เบี้ยยังชีพผู้พิการ จำนวน ๑๗๘ คน เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน ๓ คน ../add_file/เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน ๖๓๗ คน เบี้ยยังชีพผู้พิการ จำนวน ๑๗๘ คน เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน ๓ คน
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : การคมนาคมขนส่ง ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข(ไปรษณีย์อนุญาต)จำนวน ๑ แห่ง สถานีโทรคมนาคมอื่นๆ (ตู้โทรศัพท์สาธารณะ) จำนวน – แห่ง การไฟฟ้า ไฟฟ้าเข้าถึงครบทุกหมู่บ้านและมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน การประปา ประปาหมู่บ้าน จำนวน ๗ แห่ง โทรศัพท์ สถานีโทรคมนาคมอื่นๆ (เสารับส่งสัญญาณโทรศัพท์) จำนวน ๓ แห่ง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การคมนาคมขนส่ง ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข(ไปรษณีย์อนุญาต)จำนวน ๑ แห่ง สถานีโทรคมนาคมอื่นๆ (ตู้โทรศัพท์สาธารณะ) จำนวน – แห่ง การไฟฟ้า ไฟฟ้าเข้าถึงครบทุกหมู่บ้านและมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน การประปา ประปาหมู่บ้าน จำนวน ๗ แห่ง โทรศัพท์ สถานีโทรคมนาคมอื่นๆ (เสารับส่งสัญญาณโทรศัพท์) จำนวน ๓ แห่ง ../add_file/การคมนาคมขนส่ง ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข(ไปรษณีย์อนุญาต)จำนวน ๑ แห่ง สถานีโทรคมนาคมอื่นๆ (ตู้โทรศัพท์สาธารณะ) จำนวน – แห่ง การไฟฟ้า ไฟฟ้าเข้าถึงครบทุกหมู่บ้านและมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน การประปา ประปาหมู่บ้าน จำนวน ๗ แห่ง โทรศัพท์ สถานีโทรคมนาคมอื่นๆ (เสารับส่งสัญญาณโทรศัพท์) จำนวน ๓ แห่ง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : ตำบลยอดชาดมีพื้นที่การเกษตร ๒๐.๑๖๗ ไร่ มีจำนวนครัวเรือน ๑,๓๐๓ ครัวเรือน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้าน การเกษตรและมีพืชเศรษฐกิจได้แก่ ข้าว มันสำประหลัง ยุคาลิปตัส file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตำบลยอดชาดมีพื้นที่การเกษตร ๒๐.๑๖๗ ไร่ มีจำนวนครัวเรือน ๑,๓๐๓ ครัวเรือน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้าน การเกษตรและมีพืชเศรษฐกิจได้แก่ ข้าว มันสำประหลัง ยุคาลิปตัส ../add_file/ตำบลยอดชาดมีพื้นที่การเกษตร ๒๐.๑๖๗ ไร่ มีจำนวนครัวเรือน ๑,๓๐๓ ครัวเรือน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้าน การเกษตรและมีพืชเศรษฐกิจได้แก่ ข้าว มันสำประหลัง ยุคาลิปตัส
ชื่อไฟล์ : นอกจากประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก ประชาชนบางส่วนยังมีการประกอบอาชีพการประมง เป็นบางส่วน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: นอกจากประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก ประชาชนบางส่วนยังมีการประกอบอาชีพการประมง เป็นบางส่วน ../add_file/นอกจากประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก ประชาชนบางส่วนยังมีการประกอบอาชีพการประมง เป็นบางส่วน
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : f25THJgWed15435.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : ข้อมูลด้านการเกษตร พื้นที่ทำการเกษตร จำนวน ๒๐.๑๖๗ ไร่ พื้นที่อยู่อาศัย ประมาณ จำนวน ๒,๐๐๐ ไร่ ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร คลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร จำนวน ๒ แห่ง ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค) ฝาย จำนวน ๔ แห่ง บ่อน้ำตื้น จำนวน ๒ แห่ง บ่อบาดาล จำนวน ๗๖ แห่ง ประปาหมู่บ้าน จำนวน ๗ แห่ง คลองชลประทาน (ระบบสูบน้ำด้วยไฟฟ้า) จำนวน ๒ แห่ง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ข้อมูลด้านการเกษตร พื้นที่ทำการเกษตร จำนวน ๒๐.๑๖๗ ไร่ พื้นที่อยู่อาศัย ประมาณ จำนวน ๒,๐๐๐ ไร่ ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร คลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร จำนวน ๒ แห่ง ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค) ฝาย จำนวน ๔ แห่ง บ่อน้ำตื้น จำนวน ๒ แห่ง บ่อบาดาล จำนวน ๗๖ แห่ง ประปาหมู่บ้าน จำนวน ๗ แห่ง คลองชลประทาน (ระบบสูบน้ำด้วยไฟฟ้า) จำนวน ๒ แห่ง ../add_file/ข้อมูลด้านการเกษตร พื้นที่ทำการเกษตร จำนวน ๒๐.๑๖๗ ไร่ พื้นที่อยู่อาศัย ประมาณ จำนวน ๒,๐๐๐ ไร่ ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร คลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร จำนวน ๒ แห่ง ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค) ฝาย จำนวน ๔ แห่ง บ่อน้ำตื้น จำนวน ๒ แห่ง บ่อบาดาล จำนวน ๗๖ แห่ง ประปาหมู่บ้าน จำนวน ๗ แห่ง คลองชลประทาน (ระบบสูบน้ำด้วยไฟฟ้า) จำนวน ๒ แห่ง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ../add_file/ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ
ชื่อไฟล์ : ชาวตำบลยอดชาด มีประเพณีที่สำคัญ ได้แก่ บุญกฐิน บุญพระเวส บุญเดือนสาม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ชาวตำบลยอดชาด มีประเพณีที่สำคัญ ได้แก่ บุญกฐิน บุญพระเวส บุญเดือนสาม ../add_file/ชาวตำบลยอดชาด มีประเพณีที่สำคัญ ได้แก่ บุญกฐิน บุญพระเวส บุญเดือนสาม
ชื่อไฟล์ : ชาวตำบลยอดชาด มีภาษาที่เป็นภาษาประจำถิ่นคือ ภาษาลาว ไทกะเลิ่ง ไทญ้อ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ชาวตำบลยอดชาด มีภาษาที่เป็นภาษาประจำถิ่นคือ ภาษาลาว ไทกะเลิ่ง ไทญ้อ ../add_file/ชาวตำบลยอดชาด มีภาษาที่เป็นภาษาประจำถิ่นคือ ภาษาลาว ไทกะเลิ่ง ไทญ้อ
ชื่อไฟล์ : ชาวตำบลยอดชาดมีสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก คือ ข้างกล้อง งอก ผ้ามัดหมี่ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ชาวตำบลยอดชาดมีสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก คือ ข้างกล้อง งอก ผ้ามัดหมี่ ../add_file/ชาวตำบลยอดชาดมีสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก คือ ข้างกล้อง งอก ผ้ามัดหมี่
ชื่อไฟล์ : w90REKHFri41614.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : yZgHfkRWed15903.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : hGPjbWeWed25757.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : น้ำ ลำน้ำ,ลำห้วย จำนวน ๓ แห่ง บึง,หนองและอื่นๆ จำนวน ๒๑ แห่ง ป่าไม้ สภาพป่าไม้ป่าเต็งรัง ภูเขา – คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ – file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: น้ำ ลำน้ำ,ลำห้วย จำนวน ๓ แห่ง บึง,หนองและอื่นๆ จำนวน ๒๑ แห่ง ป่าไม้ สภาพป่าไม้ป่าเต็งรัง ภูเขา – คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ – ../add_file/น้ำ ลำน้ำ,ลำห้วย จำนวน ๓ แห่ง บึง,หนองและอื่นๆ จำนวน ๒๑ แห่ง ป่าไม้ สภาพป่าไม้ป่าเต็งรัง ภูเขา – คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ –
ชื่อไฟล์ : luwVSFlFri42300.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : Q2zEIqlFri42450.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 53OGsteFri42834.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : DPXW4kFFri43515.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : JTUyCWGFri42909.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : สภาพทั่วไป สภาพทางเศรษฐกิจ สภาพทางสังคม / วัฒนธรรม / สาธารณสุข บริการขั้นพื้นฐาน ข้อมูลอื่นๆ ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่ ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สภาพทั่วไป สภาพทางเศรษฐกิจ สภาพทางสังคม / วัฒนธรรม / สาธารณสุข บริการขั้นพื้นฐาน ข้อมูลอื่นๆ ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่ ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด ../add_file/สภาพทั่วไป สภาพทางเศรษฐกิจ สภาพทางสังคม / วัฒนธรรม / สาธารณสุข บริการขั้นพื้นฐาน ข้อมูลอื่นๆ ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่ ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : nyRIDK3Fri43605.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 2AsSqxiFri43701.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : RXeZiz9Fri43743.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : rH5SFVwFri43814.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 4IhF9YiFri43924.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : aQsrcOLFri43951.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : wrp8oW8Fri44017.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : KGQbw6KFri44040.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Jc1bexhFri44102.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : kXqJATbFri44218.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : W12JUQDFri44309.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : QQ2ebbcFri44422.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ZAiYw88Fri44447.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Rg3XUg3Fri44508.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : d0tBLl9Fri44531.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Y4gbYwuFri44554.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : umNU0cVFri44616.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : T1CVLOzFri44745.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : CLombk8Fri50424.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1.นายฉลวย ชัยบุญมา ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด หมายเลขโทรศัพท์ 087-2199007 2.นายพรมมา แสนสุริวงค์ ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด หมายเลขโทรศัพท์ 084-2054682 3.นายอนัน แสนสุริวงค์ ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด หมายเลขโทรศัพท์ 0821307512 4.นายธนูชัย เพชรดีคาย ตำแหน่ง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด หมายเลขโทรศัพท์ 088-7276457 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1.นายฉลวย ชัยบุญมา ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด หมายเลขโทรศัพท์ 087-2199007 2.นายพรมมา แสนสุริวงค์ ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด หมายเลขโทรศัพท์ 084-2054682 3.นายอนัน แสนสุริวงค์ ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด หมายเลขโทรศัพท์ 0821307512 4.นายธนูชัย เพชรดีคาย ตำแหน่ง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด หมายเลขโทรศัพท์ 088-7276457 ../add_file/1.นายฉลวย ชัยบุญมา ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด หมายเลขโทรศัพท์ 087-2199007 2.นายพรมมา แสนสุริวงค์ ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด หมายเลขโทรศัพท์ 084-2054682 3.นายอนัน แสนสุริวงค์ ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด หมายเลขโทรศัพท์ 0821307512 4.นายธนูชัย เพชรดีคาย ตำแหน่ง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด หมายเลขโทรศัพท์ 088-7276457
ชื่อไฟล์ : 1.นายนิรันต์ สุวรรณอำไพ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หมายเลขโทรศัพท์ 0611137787 2.นางอุลัยพร เสนาคำ ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หมายเลขโทรศัพท์ 08-1055-0280 3.นายพิคเนต แสนสุริวงค์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด หมายเลขโทรศัพท์ 08-5757-2530 4.นางกรกมล ใยพันธ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง หมายเลขโทรศัพท์ 08-1799-6511 5.นายมงคล วงศ์สิงห์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง หมายเลขโทรศัพท์ 6.นางสาวจันทร์ทิพย์ คำสงค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ หมายเลขโทรศัพท์ 08-858 2-9349 7.นายปรีดี ดำคำ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ หมายเลขโทรศัพท์ 08-4314-4019 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1.นายนิรันต์ สุวรรณอำไพ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หมายเลขโทรศัพท์ 0611137787 2.นางอุลัยพร เสนาคำ ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หมายเลขโทรศัพท์ 08-1055-0280 3.นายพิคเนต แสนสุริวงค์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด หมายเลขโทรศัพท์ 08-5757-2530 4.นางกรกมล ใยพันธ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง หมายเลขโทรศัพท์ 08-1799-6511 5.นายมงคล วงศ์สิงห์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง หมายเลขโทรศัพท์ 6.นางสาวจันทร์ทิพย์ คำสงค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ หมายเลขโทรศัพท์ 08-858 2-9349 7.นายปรีดี ดำคำ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ หมายเลขโทรศัพท์ 08-4314-4019 ../add_file/1.นายนิรันต์ สุวรรณอำไพ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หมายเลขโทรศัพท์ 0611137787 2.นางอุลัยพร เสนาคำ ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หมายเลขโทรศัพท์ 08-1055-0280 3.นายพิคเนต แสนสุริวงค์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด หมายเลขโทรศัพท์ 08-5757-2530 4.นางกรกมล ใยพันธ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง หมายเลขโทรศัพท์ 08-1799-6511 5.นายมงคล วงศ์สิงห์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง หมายเลขโทรศัพท์ 6.นางสาวจันทร์ทิพย์ คำสงค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ หมายเลขโทรศัพท์ 08-858 2-9349 7.นายปรีดี ดำคำ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ หมายเลขโทรศัพท์ 08-4314-4019
ชื่อไฟล์ : hRZxKbtMon92125.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 0myAfgVFri25259.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 6U2HXZgMon92159.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 0r7oNBFMon92246.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : YcJ55mkMon92648.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : SS2dChBMon25325.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : b3GbDhRMon92727.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 5BHH9ElMon93115.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Id4EQUQMon94358.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : jGHEuTbMon100327.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Y8noKd6Mon100418.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : U3tfKLaMon100529.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : en9t0HyMon103123.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : lw6iQSRMon103240.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : OXcVpFiMon104504.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : d0Nfa2uMon104607.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : M5u6QxjMon105129.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : GC2lPQAMon105438.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : MjgvDvNMon105515.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : mcn8igAMon111230.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : xIiuGvbMon105600.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : yQ8nh2uMon105657.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 6Z4PNKWMon111132.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 155RpYoMon110209.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 4i41t37Mon110306.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 7Vke1QvMon110352.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : gGYQ3qbMon110359.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 8q7zgWPMon14033.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ขอเชิญประชาชนตำบลยอดชาด และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมโครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระยะที่ 2 โดยสามารถบริจาคมือถือเก่า ทุกรุ่น ทุกสภาพ ทุกยี่ห้อ ซึ่งสถานที่รับบริจาค ณ องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี และจะนำรายได้จากการจัดการนั้น นำมาเป็นรายได้เพื่อจัดซื้อหนังสือให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั่วประเทศ โครงการนี้จะสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ขอเชิญประชาชนตำบลยอดชาด และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมโครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระยะที่ 2 โดยสามารถบริจาคมือถือเก่า ทุกรุ่น ทุกสภาพ ทุกยี่ห้อ ซึ่งสถานที่รับบริจาค ณ องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี และจะนำรายได้จากการจัดการนั้น นำมาเป็นรายได้เพื่อจัดซื้อหนังสือให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั่วประเทศ โครงการนี้จะสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ../add_file/ขอเชิญประชาชนตำบลยอดชาด และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมโครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระยะที่ 2 โดยสามารถบริจาคมือถือเก่า ทุกรุ่น ทุกสภาพ ทุกยี่ห้อ ซึ่งสถานที่รับบริจาค ณ องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี และจะนำรายได้จากการจัดการนั้น นำมาเป็นรายได้เพื่อจัดซื้อหนังสือให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั่วประเทศ โครงการนี้จะสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ชื่อไฟล์ : qr5BgntMon111401.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 2fuTL9BMon111453.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : nUIIMlxMon111539.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 6wOGBoiMon111701.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : U1ELGL9Mon111842.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : iLbWODLMon111918.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : hlWLZ9CMon112613.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : abwwPsnMon112708.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 9TkjHHrMon112743.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : S5L4T7rMon115033.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : สมาคมปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเชิงวิชาการ การเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนการเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ ๕ – ๘ กันยายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมพลอยพาเลช อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สมาคมปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเชิงวิชาการ การเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนการเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ ๕ – ๘ กันยายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมพลอยพาเลช อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ../add_file/สมาคมปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเชิงวิชาการ การเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนการเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ ๕ – ๘ กันยายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมพลอยพาเลช อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
ชื่อไฟล์ : C18HxsxMon120403.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ขอเชิญพี่น้องประชาชนตำบลยอดชาด ร่วมกันปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ตามโครงการ”ท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระ เกียรติ” ณ บริเวณที่สาธารณะป่าช้าน้อย หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7 ตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อ สถาบันพระมหากษัตริย์ ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ขอเชิญพี่น้องประชาชนตำบลยอดชาด ร่วมกันปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ตามโครงการ”ท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระ เกียรติ” ณ บริเวณที่สาธารณะป่าช้าน้อย หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7 ตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อ สถาบันพระมหากษัตริย์ ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ../add_file/ขอเชิญพี่น้องประชาชนตำบลยอดชาด ร่วมกันปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ตามโครงการ”ท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระ เกียรติ” ณ บริเวณที่สาธารณะป่าช้าน้อย หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7 ตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อ สถาบันพระมหากษัตริย์ ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ชื่อไฟล์ : bsreeX2Tue91455.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : X7ixW8NMon32218.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : KELAhq3Mon32317.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : gmwEQowTue13741.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : MvKrBeDTue34704.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : LuxsrKKWed94707.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาดดำเนินโครงการรณรงค์และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองบึง โดยมีนายวิมล วันนาพ่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมนี้มีการบริการผ่าตัด ทำหมัน ฉีดวัคซีน สุนัขและแมว ให้ประชาชน โดยทีมสัตวแพทย์จากปศุสัตว์อำเภอวังยาง และปศุสัตว์จังหวัดนครพนม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาดดำเนินโครงการรณรงค์และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองบึง โดยมีนายวิมล วันนาพ่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมนี้มีการบริการผ่าตัด ทำหมัน ฉีดวัคซีน สุนัขและแมว ให้ประชาชน โดยทีมสัตวแพทย์จากปศุสัตว์อำเภอวังยาง และปศุสัตว์จังหวัดนครพนม ../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาดดำเนินโครงการรณรงค์และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองบึง โดยมีนายวิมล วันนาพ่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมนี้มีการบริการผ่าตัด ทำหมัน ฉีดวัคซีน สุนัขและแมว ให้ประชาชน โดยทีมสัตวแพทย์จากปศุสัตว์อำเภอวังยาง และปศุสัตว์จังหวัดนครพนม
ชื่อไฟล์ : 7xt8W65Wed101506.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 3ET0GzyWed104349.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 7ojiAlQSat32056.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : นายวิมล วันนาพ่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด เป็นประธานเปิดจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 ถนนหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด ทั้งนี้ได้มอบหมายนโยบาย การดูแลพี่น้องประชาชน ในการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ ให้กับเจ้าหน้าที่ อปพร. และเจ้าหน้าที่ อสม. ให้การบริการพี่น้องประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: นายวิมล วันนาพ่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด เป็นประธานเปิดจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 ถนนหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด ทั้งนี้ได้มอบหมายนโยบาย การดูแลพี่น้องประชาชน ในการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ ให้กับเจ้าหน้าที่ อปพร. และเจ้าหน้าที่ อสม. ให้การบริการพี่น้องประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ../add_file/นายวิมล วันนาพ่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด เป็นประธานเปิดจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 ถนนหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด ทั้งนี้ได้มอบหมายนโยบาย การดูแลพี่น้องประชาชน ในการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ ให้กับเจ้าหน้าที่ อปพร. และเจ้าหน้าที่ อสม. ให้การบริการพี่น้องประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ชื่อไฟล์ : RaKxiDQSat32807.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : k2pZIZ4Sun104502.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1YzftnASun104831.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : iX6IZkPSun110620.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : tGLJTKzSun111249.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 0quyONJSun111522.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด ตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม 48130 โทรศัพท์ 042-057224 โทรสาร 042-057224 www.yodchad.go.th Yodchad2555@gmail.com https://www.facebook.com/yodchad2555 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด ตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม 48130 โทรศัพท์ 042-057224 โทรสาร 042-057224 www.yodchad.go.th Yodchad2555@gmail.com https://www.facebook.com/yodchad2555 ../add_file/ องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด ตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม 48130 โทรศัพท์ 042-057224 โทรสาร 042-057224 www.yodchad.go.th Yodchad2555@gmail.com https://www.facebook.com/yodchad2555
ชื่อไฟล์ : พันธกิจการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม *********************** พันธกิจที่ 1 การพัฒนาให้บ้านเมืองน่าอยู่ โดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอกับความต้องการของประชาชน ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้มีความสะดวกและเชื่อมโยง พันธกิจที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตรให้ได้มาตรฐาน พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร พันธกิจที่ 3 สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง สมดุลและยั่งยืน ส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพ พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี การกีฬาและนันทนาการ พันธกิจที่ 5 ส่งเสริมงานด้านสาธารณสุข การควบคุมและป้องกันโรค ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ พันธกิจที่ 6 พัฒนาและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในด้านการเมือง การบริหาร และการปกครอง ให้กับประชาชนสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น และปรับปรุงบการบริหาร จัดการขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ พันธกิจที่ 7 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และการปรับภูมิทัศน์ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี ชุมชนน่าอยู่ พันธกิจที่ 8 การจัดสวัสดิการทางสังคม การสังคมสงเคราะห์ และการบริการประชาชนอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: พันธกิจการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม *********************** พันธกิจที่ 1 การพัฒนาให้บ้านเมืองน่าอยู่ โดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอกับความต้องการของประชาชน ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้มีความสะดวกและเชื่อมโยง พันธกิจที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตรให้ได้มาตรฐาน พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร พันธกิจที่ 3 สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง สมดุลและยั่งยืน ส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพ พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี การกีฬาและนันทนาการ พันธกิจที่ 5 ส่งเสริมงานด้านสาธารณสุข การควบคุมและป้องกันโรค ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ พันธกิจที่ 6 พัฒนาและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในด้านการเมือง การบริหาร และการปกครอง ให้กับประชาชนสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น และปรับปรุงบการบริหาร จัดการขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ พันธกิจที่ 7 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และการปรับภูมิทัศน์ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี ชุมชนน่าอยู่ พันธกิจที่ 8 การจัดสวัสดิการทางสังคม การสังคมสงเคราะห์ และการบริการประชาชนอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ../add_file/ พันธกิจการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม *********************** พันธกิจที่ 1 การพัฒนาให้บ้านเมืองน่าอยู่ โดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอกับความต้องการของประชาชน ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้มีความสะดวกและเชื่อมโยง พันธกิจที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตรให้ได้มาตรฐาน พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร พันธกิจที่ 3 สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง สมดุลและยั่งยืน ส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพ พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี การกีฬาและนันทนาการ พันธกิจที่ 5 ส่งเสริมงานด้านสาธารณสุข การควบคุมและป้องกันโรค ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ พันธกิจที่ 6 พัฒนาและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในด้านการเมือง การบริหาร และการปกครอง ให้กับประชาชนสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น และปรับปรุงบการบริหาร จัดการขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ พันธกิจที่ 7 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และการปรับภูมิทัศน์ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี ชุมชนน่าอยู่ พันธกิจที่ 8 การจัดสวัสดิการทางสังคม การสังคมสงเคราะห์ และการบริการประชาชนอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
ชื่อไฟล์ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม ******************* ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ – ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาของชุมชน – ส่งเสริมด้านการแข่งขันกีฬา นันทนาการ – อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น – ดำเนินการเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชุมชน – ส่งเสริมสถาบันครอบครัวและชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน – จัดสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร – ส่งเสริม รณรงค์การดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง – ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ – ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ – จัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรให้เพียงพอและทั่วถึง – สนับสนุนการผลิตและการใช้ปุ๋ยชีวภาพแทนปุ๋ยเคมี ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ – ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม เส้นทางคมนาคม – ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ – ปรับปรุง/ซ่อมแซม/จัดหาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค – ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม คลองระบายน้ำ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม – ฟื้นฟู/อนุรักษ์/ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม – รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสะอาดของชุมชน – ปรับภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองและการจัดการองค์กร – ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร – ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่น – พัฒนา ปรับปรุง องค์กรให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านสาธารณสุข – ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานด้านสาธารณสุข การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ – สนับสนุนงบประมาณในด้านสาธารณสุขมูลฐานชุมชน – สนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ทางการแพทย์ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม ******************* ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ – ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาของชุมชน – ส่งเสริมด้านการแข่งขันกีฬา นันทนาการ – อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น – ดำเนินการเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชุมชน – ส่งเสริมสถาบันครอบครัวและชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน – จัดสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร – ส่งเสริม รณรงค์การดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง – ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ – ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ – จัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรให้เพียงพอและทั่วถึง – สนับสนุนการผลิตและการใช้ปุ๋ยชีวภาพแทนปุ๋ยเคมี ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ – ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม เส้นทางคมนาคม – ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ – ปรับปรุง/ซ่อมแซม/จัดหาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค – ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม คลองระบายน้ำ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม – ฟื้นฟู/อนุรักษ์/ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม – รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสะอาดของชุมชน – ปรับภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองและการจัดการองค์กร – ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร – ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่น – พัฒนา ปรับปรุง องค์กรให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านสาธารณสุข – ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานด้านสาธารณสุข การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ – สนับสนุนงบประมาณในด้านสาธารณสุขมูลฐานชุมชน – สนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ../add_file/ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม ******************* ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ – ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาของชุมชน – ส่งเสริมด้านการแข่งขันกีฬา นันทนาการ – อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น – ดำเนินการเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชุมชน – ส่งเสริมสถาบันครอบครัวและชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน – จัดสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร – ส่งเสริม รณรงค์การดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง – ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ – ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ – จัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรให้เพียงพอและทั่วถึง – สนับสนุนการผลิตและการใช้ปุ๋ยชีวภาพแทนปุ๋ยเคมี ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ – ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม เส้นทางคมนาคม – ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ – ปรับปรุง/ซ่อมแซม/จัดหาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค – ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม คลองระบายน้ำ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม – ฟื้นฟู/อนุรักษ์/ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม – รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสะอาดของชุมชน – ปรับภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองและการจัดการองค์กร – ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร – ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่น – พัฒนา ปรับปรุง องค์กรให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านสาธารณสุข – ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานด้านสาธารณสุข การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ – สนับสนุนงบประมาณในด้านสาธารณสุขมูลฐานชุมชน – สนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ทางการแพทย์
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : QelN6UBTue40147.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : GHFEvFjTue40327.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 44O3D4tTue40451.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : R3G3hzETue41209.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : h23FJF1Tue41609.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : usaP4DjTue41849.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 3EYGACTTue42042.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Oa0u2CZTue42357.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : piIoGbDTue42559.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : n9K87xeWed30605.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Chgx7KLWed30953.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 2mtyg5eWed31206.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : WVvulZqWed31829.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : YOupyy0Wed32353.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : zCHjka5Wed33210.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : UPkgSK9Wed33443.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 7IKU6aFWed33631.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : rNKCfgcWed33647.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : RJPqCFfWed33940.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : SyUL1t0Wed35211.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : XH8dzDGWed35835.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : SRYyb37Wed40236.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : PK97V5pFri104353.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : yyPR9UdFri104817.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : mNlXGVWFri105356.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : QCg6ZOXFri115115.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : qhWWn0IFri115630.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : xNbFLmyFri125205.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : Np2eZ1BFri11312.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : HEnuUy8Fri15314.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : iH3eEjwFri21246.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : yLnoQ8qFri24243.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : UEeizDIWed24741.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 3gT2VDsWed34618.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : hN0eZrjWed33906.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : AHgZC1aWed35236.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Iyr2W0iFri24923.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : igjPBCVTue102251.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : vVC2x4GTue110138.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : DoBlk4tTue110300.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Ni2fJJpWed94650.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 3YpYowlWed95338.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : gdZoRpyWed104442.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : blUh5LTWed120535.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : P1f5iG8Wed22745.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : KtbIQGAThu111548.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : E14Gin0Wed23939.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : IFpNQSuWed31307.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : LfAlhbDWed31517.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : gxCU4amThu40124.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 24i7EctThu40439.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : อีเมลล์ : เบอร์โทร : การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล - การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุณมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล - การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน - การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ - การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร - การดำเนินการด้านการฝึกอบรม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: อีเมลล์ : เบอร์โทร : การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล - การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุณมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล - การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน - การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ - การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร - การดำเนินการด้านการฝึกอบรม ../add_file/อีเมลล์ : เบอร์โทร : การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล - การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุณมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล - การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน - การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ - การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร - การดำเนินการด้านการฝึกอบรม
ชื่อไฟล์ : 5Xq9IznMon14959.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : HRqw799Mon20502.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ :
องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด
" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_downloadดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1
ชื่อไฟล์ : ghYU0qoMon105805.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 8T4BsVhMon111918.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ขยายกำหนดเวลา ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 รมว.มท. เห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2564 ของ อปท. ทั่วประเทศ ออกไปจากระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด 2 เดือน เพื่อรอกระทรวงการคลังได้เสนอร่าง พรฎ.ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บรรเทาความเดือดร้อนประชาชน ในสถานการณ์โควิด-19 #กำหนดเวลาที่ขยายออกไป - อปท.จัดส่งหนังสือแจ้งประเมิน ภายในเดือน เมษายน 64 - ชำระภาษี ภายในเดือน มิถุนายน 64 ✨หากมีข้อสงสัยติดต่อ-สอบถามได้ที่✨ ฝ่ายงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ (กองคลัง) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ขยายกำหนดเวลา ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 รมว.มท. เห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2564 ของ อปท. ทั่วประเทศ ออกไปจากระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด 2 เดือน เพื่อรอกระทรวงการคลังได้เสนอร่าง พรฎ.ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บรรเทาความเดือดร้อนประชาชน ในสถานการณ์โควิด-19 #กำหนดเวลาที่ขยายออกไป - อปท.จัดส่งหนังสือแจ้งประเมิน ภายในเดือน เมษายน 64 - ชำระภาษี ภายในเดือน มิถุนายน 64 ✨หากมีข้อสงสัยติดต่อ-สอบถามได้ที่✨ ฝ่ายงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ (กองคลัง) ../add_file/ขยายกำหนดเวลา ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 รมว.มท. เห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2564 ของ อปท. ทั่วประเทศ ออกไปจากระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด 2 เดือน เพื่อรอกระทรวงการคลังได้เสนอร่าง พรฎ.ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บรรเทาความเดือดร้อนประชาชน ในสถานการณ์โควิด-19 #กำหนดเวลาที่ขยายออกไป - อปท.จัดส่งหนังสือแจ้งประเมิน ภายในเดือน เมษายน 64 - ชำระภาษี ภายในเดือน มิถุนายน 64 ✨หากมีข้อสงสัยติดต่อ-สอบถามได้ที่✨ ฝ่ายงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ (กองคลัง)
ชื่อไฟล์ : E3jN8ERTue12731.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : uYRKVC7Thu111506.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 3FTCyjGThu111723.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ../add_file/ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ชื่อไฟล์ : 6qEPmqOTue93045.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวัง ตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ นำโดยยุงลาย กระทรวงสาธารณสุขได้แจ้งสถานการณ์โรคไข้เลือดออก พบว่ามีผู้ป่วยไข้เลือดออกมีจำนวนมากในช่วงฤดูฝน ซึ่งเป็นระยะการระบาดของโรคติดต่อนำโดยยุงลาย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวัง ตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ นำโดยยุงลาย กระทรวงสาธารณสุขได้แจ้งสถานการณ์โรคไข้เลือดออก พบว่ามีผู้ป่วยไข้เลือดออกมีจำนวนมากในช่วงฤดูฝน ซึ่งเป็นระยะการระบาดของโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ../add_file/ประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวัง ตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ นำโดยยุงลาย กระทรวงสาธารณสุขได้แจ้งสถานการณ์โรคไข้เลือดออก พบว่ามีผู้ป่วยไข้เลือดออกมีจำนวนมากในช่วงฤดูฝน ซึ่งเป็นระยะการระบาดของโรคติดต่อนำโดยยุงลาย
ชื่อไฟล์ : KIwTBVhWed115713.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : J8PQqyuWed123836.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ixjhevqWed124157.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ppOaH4HWed124458.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : mwLErvdTue113046.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 5wF9yP3Tue20212.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : EZqeQ8XTue15722.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : DqfyLLlWed103845.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : JkRZ2c5Wed104120.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ZO2w9W7Wed104325.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 8IHkPEcWed111617.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 5JxxoyZWed113524.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : bTqwVNXThu101811.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 61MYnYoWed113930.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1
ชื่อไฟล์ : NkFunp7Mon123111.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 5osGZBiMon31248.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : odi0btjMon31914.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 09JwB5VMon40827.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : n5oNdM7Mon41723.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : devJYkZMon42136.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 2ASN2Q1Mon101106.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : BtdFDxeMon101624.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Y7BPuZaMon102259.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : aGxPg1RMon102525.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : vJwSPi7Mon103230.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Mh83HrhMon104046.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : tafzoFAMon104402.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 2 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 2 ../add_file/2
ชื่อไฟล์ : 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1
ชื่อไฟล์ : LcpESk0Thu101545.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : องค์บริหารส่วนตำบลยอดชาด โดยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ณ บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์บริหารส่วนตำบลยอดชาด โดยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ณ บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด ../add_file/องค์บริหารส่วนตำบลยอดชาด โดยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ณ บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด
ชื่อไฟล์ : l4X8EKZThu103727.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : FuuVG0UThu111847.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 10PJ6ZQThu114607.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : SMADJYzFri112515.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจ ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจ ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน ../add_file/ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจ ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน
ชื่อไฟล์ : U0TCIpaThu91131.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : เพื่อเป็นการน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมุงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในวันพระราชทานธงชาติไทย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เพื่อเป็นการน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมุงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในวันพระราชทานธงชาติไทย ../add_file/เพื่อเป็นการน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมุงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในวันพระราชทานธงชาติไทย
ชื่อไฟล์ : dvrzIVMThu94041.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : fkouWZrThu95929.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 4UsZakUThu101036.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 12nQscWFri92533.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดนครพนม ออกไปใช้สิทธิ เลือกตั้ง อบต. วันที่28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00-17.00 น. file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดนครพนม ออกไปใช้สิทธิ เลือกตั้ง อบต. วันที่28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00-17.00 น. ../add_file/ขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดนครพนม ออกไปใช้สิทธิ เลือกตั้ง อบต. วันที่28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00-17.00 น.
ชื่อไฟล์ : dyoKhpeTue105605.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : vR3U1vWTue105849.xlsx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาดได้ลงพื้นที่ มอบถุงยังชีพให้กับผู้ถูกกักตัว กรณีเป็นผู้เสี่ยงสูงไวรัสโควิด 19 จำนวน 8 ครัวเรือน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาดได้ลงพื้นที่ มอบถุงยังชีพให้กับผู้ถูกกักตัว กรณีเป็นผู้เสี่ยงสูงไวรัสโควิด 19 จำนวน 8 ครัวเรือน ../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาดได้ลงพื้นที่ มอบถุงยังชีพให้กับผู้ถูกกักตัว กรณีเป็นผู้เสี่ยงสูงไวรัสโควิด 19 จำนวน 8 ครัวเรือน
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : โครงการ “บอกดิน 3” ได้เปิดให้ประชาชนแจ้งข้อมูลและตำแหน่งที่ตั้งที่ดินของตนเองได้ง่าย ๆ เพียงใช้ Smartphone ที่เชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต สามารถแจ้งข้อมูลได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 30 มิถุนายน 2565 ผ่าน 3 ช่องทาง (ทั้งระบบออนไลน์และออฟไลน์) ดังนี้ 1. สแกนเข้าระบบบน “บัตรบอกดิน” ได้ที่สำนักงานที่ดินทั้ง 461 แห่ง ทั่วประเทศ 2. เว็บไซต์ : https://bokdin3.dol.go.th 3. Application “SMARTLANDS” ดาวน์โหลด : สำหรับ Android | สำหรับ iPhone โดยผู้ที่ต้องการแจ้งข้อมูลตำแหน่งที่ดิน เดินทางไปยังแปลงที่ดินที่ต้องการแจ้งข้อมูลแล้วให้ยืนรอประมาณ 1 นาที จากนั้นเข้าระบบ “บอกดิน” ผ่าน 3 ช่องทางข้างต้น เลือกช่องทางใดช่องทางหนึ่งที่สะดวก แล้วกดแจ้งตำแหน่งที่ดิน กรอกข้อมูลส่วนตัว และแนบหลักฐานในที่ดิน (ถ้ามี) แล้วกดส่งข้อมูล หลังจากนั้น กรมที่ดินจะดำเนินการตรวจสอบในรายละเอียด รวบรวมข้อเท็จจริง หลักฐานต่าง ๆ และแจ้งกลับให้ผู้ครอบครองที่ดินทราบว่าจะมีวิธีดำเนินการอย่างไร มีข้อจำกัดในเงื่อนไขกฎหมายหรือปัญหาเขตพื้นที่อย่างไร เพื่อสร้างความเข้าใจช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา เป็นการสร้างความสะดวกสบายให้กับประชาชน และช่วยลดค่าใช้จ่ายภาครัฐได้อีกด้วย ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ DOL Call Center : 0 2141 5555 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: โครงการ “บอกดิน 3” ได้เปิดให้ประชาชนแจ้งข้อมูลและตำแหน่งที่ตั้งที่ดินของตนเองได้ง่าย ๆ เพียงใช้ Smartphone ที่เชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต สามารถแจ้งข้อมูลได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 30 มิถุนายน 2565 ผ่าน 3 ช่องทาง (ทั้งระบบออนไลน์และออฟไลน์) ดังนี้ 1. สแกนเข้าระบบบน “บัตรบอกดิน” ได้ที่สำนักงานที่ดินทั้ง 461 แห่ง ทั่วประเทศ 2. เว็บไซต์ : https://bokdin3.dol.go.th 3. Application “SMARTLANDS” ดาวน์โหลด : สำหรับ Android | สำหรับ iPhone โดยผู้ที่ต้องการแจ้งข้อมูลตำแหน่งที่ดิน เดินทางไปยังแปลงที่ดินที่ต้องการแจ้งข้อมูลแล้วให้ยืนรอประมาณ 1 นาที จากนั้นเข้าระบบ “บอกดิน” ผ่าน 3 ช่องทางข้างต้น เลือกช่องทางใดช่องทางหนึ่งที่สะดวก แล้วกดแจ้งตำแหน่งที่ดิน กรอกข้อมูลส่วนตัว และแนบหลักฐานในที่ดิน (ถ้ามี) แล้วกดส่งข้อมูล หลังจากนั้น กรมที่ดินจะดำเนินการตรวจสอบในรายละเอียด รวบรวมข้อเท็จจริง หลักฐานต่าง ๆ และแจ้งกลับให้ผู้ครอบครองที่ดินทราบว่าจะมีวิธีดำเนินการอย่างไร มีข้อจำกัดในเงื่อนไขกฎหมายหรือปัญหาเขตพื้นที่อย่างไร เพื่อสร้างความเข้าใจช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา เป็นการสร้างความสะดวกสบายให้กับประชาชน และช่วยลดค่าใช้จ่ายภาครัฐได้อีกด้วย ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ DOL Call Center : 0 2141 5555 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ../add_file/โครงการ “บอกดิน 3” ได้เปิดให้ประชาชนแจ้งข้อมูลและตำแหน่งที่ตั้งที่ดินของตนเองได้ง่าย ๆ เพียงใช้ Smartphone ที่เชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต สามารถแจ้งข้อมูลได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 30 มิถุนายน 2565 ผ่าน 3 ช่องทาง (ทั้งระบบออนไลน์และออฟไลน์) ดังนี้ 1. สแกนเข้าระบบบน “บัตรบอกดิน” ได้ที่สำนักงานที่ดินทั้ง 461 แห่ง ทั่วประเทศ 2. เว็บไซต์ : https://bokdin3.dol.go.th 3. Application “SMARTLANDS” ดาวน์โหลด : สำหรับ Android | สำหรับ iPhone โดยผู้ที่ต้องการแจ้งข้อมูลตำแหน่งที่ดิน เดินทางไปยังแปลงที่ดินที่ต้องการแจ้งข้อมูลแล้วให้ยืนรอประมาณ 1 นาที จากนั้นเข้าระบบ “บอกดิน” ผ่าน 3 ช่องทางข้างต้น เลือกช่องทางใดช่องทางหนึ่งที่สะดวก แล้วกดแจ้งตำแหน่งที่ดิน กรอกข้อมูลส่วนตัว และแนบหลักฐานในที่ดิน (ถ้ามี) แล้วกดส่งข้อมูล หลังจากนั้น กรมที่ดินจะดำเนินการตรวจสอบในรายละเอียด รวบรวมข้อเท็จจริง หลักฐานต่าง ๆ และแจ้งกลับให้ผู้ครอบครองที่ดินทราบว่าจะมีวิธีดำเนินการอย่างไร มีข้อจำกัดในเงื่อนไขกฎหมายหรือปัญหาเขตพื้นที่อย่างไร เพื่อสร้างความเข้าใจช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา เป็นการสร้างความสะดวกสบายให้กับประชาชน และช่วยลดค่าใช้จ่ายภาครัฐได้อีกด้วย ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ DOL Call Center : 0 2141 5555 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประกาศ นโยบายไม่รับ ไม่ให้ของขวัญ(NO Gift Policy) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศ นโยบายไม่รับ ไม่ให้ของขวัญ(NO Gift Policy) ../add_file/ประกาศ นโยบายไม่รับ ไม่ให้ของขวัญ(NO Gift Policy)
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : นโยบายไม่รับ ไม่ให้ของขวัญ(NO Gift Policy) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: นโยบายไม่รับ ไม่ให้ของขวัญ(NO Gift Policy) ../add_file/นโยบายไม่รับ ไม่ให้ของขวัญ(NO Gift Policy)
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : นโยบายไม่รับ ไม่ให้ของขวัญ(NO Gift Policy) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: นโยบายไม่รับ ไม่ให้ของขวัญ(NO Gift Policy) ../add_file/นโยบายไม่รับ ไม่ให้ของขวัญ(NO Gift Policy)
ชื่อไฟล์ : ประกาศ เรืองนโยบายไม่รับ ไม่ให้ของขวัญ(NO Gift Policy) ขององค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด นำทีมโดยของท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด นายฉลวย ชัยบุญมา นายกองค์การบริหารสวนตำบลยนอดชาด โดยท่านนายกได้อ่านประกาศ และแสดงเจตนาตามนโยบายเพื่อให้พนักงานข้าราชการ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาดรับทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติโดยทั่วกัน ณ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด วันที่ 20 เมษายน 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศ เรืองนโยบายไม่รับ ไม่ให้ของขวัญ(NO Gift Policy) ขององค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด นำทีมโดยของท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด นายฉลวย ชัยบุญมา นายกองค์การบริหารสวนตำบลยนอดชาด โดยท่านนายกได้อ่านประกาศ และแสดงเจตนาตามนโยบายเพื่อให้พนักงานข้าราชการ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาดรับทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติโดยทั่วกัน ณ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด วันที่ 20 เมษายน 2565 ../add_file/ประกาศ เรืองนโยบายไม่รับ ไม่ให้ของขวัญ(NO Gift Policy) ขององค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด นำทีมโดยของท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด นายฉลวย ชัยบุญมา นายกองค์การบริหารสวนตำบลยนอดชาด โดยท่านนายกได้อ่านประกาศ และแสดงเจตนาตามนโยบายเพื่อให้พนักงานข้าราชการ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาดรับทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติโดยทั่วกัน ณ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด วันที่ 20 เมษายน 2565
ชื่อไฟล์ : นโยบายคุณธรรมจริยธรรมความโปร่งใสและตรวจสอบได้ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: นโยบายคุณธรรมจริยธรรมความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ../add_file/นโยบายคุณธรรมจริยธรรมความโปร่งใสและตรวจสอบได้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : กิจกรรมส่งเสริมค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม ในการดำเนินกิจกรรมการทำงาน โดยท่านนายก นายฉลวย ชัยบุญมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด ร่วมกับพนักงานข้าราชการและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาดทุกท่าน ร่วมกันยืนหน้าสำนักงานเพื่อรับฟังและแสดงถึงค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินกิจกรรมการทำงาน ณ หน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด เวลา 08.30 น วันที่ 8 เมษายน 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: กิจกรรมส่งเสริมค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม ในการดำเนินกิจกรรมการทำงาน โดยท่านนายก นายฉลวย ชัยบุญมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด ร่วมกับพนักงานข้าราชการและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาดทุกท่าน ร่วมกันยืนหน้าสำนักงานเพื่อรับฟังและแสดงถึงค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินกิจกรรมการทำงาน ณ หน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด เวลา 08.30 น วันที่ 8 เมษายน 2565 ../add_file/กิจกรรมส่งเสริมค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม ในการดำเนินกิจกรรมการทำงาน โดยท่านนายก นายฉลวย ชัยบุญมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด ร่วมกับพนักงานข้าราชการและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาดทุกท่าน ร่วมกันยืนหน้าสำนักงานเพื่อรับฟังและแสดงถึงค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินกิจกรรมการทำงาน ณ หน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด เวลา 08.30 น วันที่ 8 เมษายน 2565
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : การมีส่วนร่วมในการ สร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามนโยบายการักษาความสงบในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยการนำทีมโดยท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด นายวโรดม แสนสุริวงค์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด ณ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การมีส่วนร่วมในการ สร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามนโยบายการักษาความสงบในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยการนำทีมโดยท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด นายวโรดม แสนสุริวงค์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด ณ ../add_file/การมีส่วนร่วมในการ สร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามนโยบายการักษาความสงบในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยการนำทีมโดยท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด นายวโรดม แสนสุริวงค์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด ณ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด นายฉลวย ชัยบุญมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด ได้ประกาศนโยบาย ไม่ให้ ไมารับของขวัญ (NO gift policy) ณ หน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด พร้อมกับพนักงานข้าราชการ และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด เพื่อให่ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด นายฉลวย ชัยบุญมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด ได้ประกาศนโยบาย ไม่ให้ ไมารับของขวัญ (NO gift policy) ณ หน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด พร้อมกับพนักงานข้าราชการ และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด เพื่อให่ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน ../add_file/เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด นายฉลวย ชัยบุญมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด ได้ประกาศนโยบาย ไม่ให้ ไมารับของขวัญ (NO gift policy) ณ หน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด พร้อมกับพนักงานข้าราชการ และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด เพื่อให่ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : กิจกรรม ตามนโยบายไม่รับ ไม่ให้ของขวัญ(NO Gift Policy) ขององค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด นำทีมโดยของท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด นายฉลวย ชัยบุญมา นายกองค์การบริหารสวนตำบลยนอดชาด โดยท่านนายกได้อ่านประกาศ และแสดงเจตนาตามนโยบายเพื่อให้พนักงานข้าราชการ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาดรับทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติโดยทั่วกัน ณ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด วันที่ 20 เมษายน 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: กิจกรรม ตามนโยบายไม่รับ ไม่ให้ของขวัญ(NO Gift Policy) ขององค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด นำทีมโดยของท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด นายฉลวย ชัยบุญมา นายกองค์การบริหารสวนตำบลยนอดชาด โดยท่านนายกได้อ่านประกาศ และแสดงเจตนาตามนโยบายเพื่อให้พนักงานข้าราชการ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาดรับทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติโดยทั่วกัน ณ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด วันที่ 20 เมษายน 2565 ../add_file/กิจกรรม ตามนโยบายไม่รับ ไม่ให้ของขวัญ(NO Gift Policy) ขององค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด นำทีมโดยของท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด นายฉลวย ชัยบุญมา นายกองค์การบริหารสวนตำบลยนอดชาด โดยท่านนายกได้อ่านประกาศ และแสดงเจตนาตามนโยบายเพื่อให้พนักงานข้าราชการ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาดรับทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติโดยทั่วกัน ณ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด วันที่ 20 เมษายน 2565
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : มีการบันทึกแจ้งให้พนักงานรับทราบถึง ประกาศต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบถึงประกาศและคำสั่งขององค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด และถือปฏิบัติโดยทั่วกัน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: มีการบันทึกแจ้งให้พนักงานรับทราบถึง ประกาศต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบถึงประกาศและคำสั่งขององค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด และถือปฏิบัติโดยทั่วกัน ../add_file/มีการบันทึกแจ้งให้พนักงานรับทราบถึง ประกาศต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบถึงประกาศและคำสั่งขององค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด และถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ภาพกิจกรรมการแสดงถึงความโปร่งใส ของหน่วยงาน โดยการที่หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook ของ อบต.ยอดชาด file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ภาพกิจกรรมการแสดงถึงความโปร่งใส ของหน่วยงาน โดยการที่หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook ของ อบต.ยอดชาด ../add_file/ภาพกิจกรรมการแสดงถึงความโปร่งใส ของหน่วยงาน โดยการที่หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook ของ อบต.ยอดชาด
ชื่อไฟล์ : การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไชต์ อบต.ยอดชาด เวลามีกิจกรรมๆหรือข้อมูลที่ต้องการประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด มีการประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายนอกรับทราบและสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการออกความคิดเห็นได้ผ่านเว็บไชต์ อบต.ยอดชาด ได้ตามเห็นสมควร file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไชต์ อบต.ยอดชาด เวลามีกิจกรรมๆหรือข้อมูลที่ต้องการประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด มีการประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายนอกรับทราบและสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการออกความคิดเห็นได้ผ่านเว็บไชต์ อบต.ยอดชาด ได้ตามเห็นสมควร ../add_file/การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไชต์ อบต.ยอดชาด เวลามีกิจกรรมๆหรือข้อมูลที่ต้องการประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด มีการประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายนอกรับทราบและสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการออกความคิดเห็นได้ผ่านเว็บไชต์ อบต.ยอดชาด ได้ตามเห็นสมควร
ชื่อไฟล์ : ประกาศ การติดตามและประเมินผลแผนพัมนาท้องถิ่นประจำปี 2564 เพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมูลตามแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี 2564 เพื่อยึดเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นในปีต่อไป file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศ การติดตามและประเมินผลแผนพัมนาท้องถิ่นประจำปี 2564 เพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมูลตามแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี 2564 เพื่อยึดเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นในปีต่อไป ../add_file/ประกาศ การติดตามและประเมินผลแผนพัมนาท้องถิ่นประจำปี 2564 เพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมูลตามแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี 2564 เพื่อยึดเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นในปีต่อไป
ชื่อไฟล์ : ตามที่ได้ดำเนินการประกาศ มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด ประจำปี 2564 ได้ได้ดำเนินการตามมาตราการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส ของหน่วยงานประจำปี 2565ตามบันทึกที่แนบมาพร้อมนี้ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตามที่ได้ดำเนินการประกาศ มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด ประจำปี 2564 ได้ได้ดำเนินการตามมาตราการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส ของหน่วยงานประจำปี 2565ตามบันทึกที่แนบมาพร้อมนี้ ../add_file/ตามที่ได้ดำเนินการประกาศ มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด ประจำปี 2564 ได้ได้ดำเนินการตามมาตราการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส ของหน่วยงานประจำปี 2565ตามบันทึกที่แนบมาพร้อมนี้
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ITfaIpNWed102529.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : F7iSWOpWed103105.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เว็บสวยมากๆคะ inwball88 ให้ข้อมูลละเอียดมากเลยคะ พัฒนาต่อไปนะคะ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เว็บสวยมากๆคะ inwball88 ให้ข้อมูลละเอียดมากเลยคะ พัฒนาต่อไปนะคะ ../add_file/เว็บสวยมากๆคะ inwball88 ให้ข้อมูลละเอียดมากเลยคะ พัฒนาต่อไปนะคะ
ชื่อไฟล์ : ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ประกาศ ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2539 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ประกาศ ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2539 ../add_file/ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ประกาศ ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2539
ชื่อไฟล์ : เนื่องในวันสำคัญของชาติ "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ในวันที่ 21 เดือน กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ วัดป่าสุวรรณวนาราม (พระธาตุสามร่มโพธิ์ศรี) บ้านหนองแคน หมู่ที่ 3 ตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เนื่องในวันสำคัญของชาติ "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ในวันที่ 21 เดือน กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ วัดป่าสุวรรณวนาราม (พระธาตุสามร่มโพธิ์ศรี) บ้านหนองแคน หมู่ที่ 3 ตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม ../add_file/เนื่องในวันสำคัญของชาติ "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ในวันที่ 21 เดือน กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ วัดป่าสุวรรณวนาราม (พระธาตุสามร่มโพธิ์ศรี) บ้านหนองแคน หมู่ที่ 3 ตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
ชื่อไฟล์ : - file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: - ../add_file/-
ชื่อไฟล์ : lว็บคๅสิโน สล็oต และxวยoอนไลน์อันดับ1 lว็บถูกกฎหมาย ที่ได้รับมาตรฐานสากล ด้วยระบบการฝาๅก-ถoน อัตโนมัติ เพียง 5 วินๅทีเท่านั้น! ไม่มีขั้นต่ำในการฝๅก ติดอันดับ 1 ใน 5 lว็บออนไลน์ lว็บพนัuอoนไลน์ lว็บตรง ที่ดีที่สุด พร้อมเจ้าหน้าที่ Call center ที่มีประสบการณ์ คอยบริการและให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง lottosodhd.com สนใจ >> http://s//bit.ly/3Pj9hQK << หรือ LINE ID : @lottosodhd file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: lว็บคๅสิโน สล็oต และxวยoอนไลน์อันดับ1 lว็บถูกกฎหมาย ที่ได้รับมาตรฐานสากล ด้วยระบบการฝาๅก-ถoน อัตโนมัติ เพียง 5 วินๅทีเท่านั้น! ไม่มีขั้นต่ำในการฝๅก ติดอันดับ 1 ใน 5 lว็บออนไลน์ lว็บพนัuอoนไลน์ lว็บตรง ที่ดีที่สุด พร้อมเจ้าหน้าที่ Call center ที่มีประสบการณ์ คอยบริการและให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง lottosodhd.com สนใจ >> http://s//bit.ly/3Pj9hQK << หรือ LINE ID : @lottosodhd ../add_file/lว็บคๅสิโน สล็oต และxวยoอนไลน์อันดับ1 lว็บถูกกฎหมาย ที่ได้รับมาตรฐานสากล ด้วยระบบการฝาๅก-ถoน อัตโนมัติ เพียง 5 วินๅทีเท่านั้น! ไม่มีขั้นต่ำในการฝๅก ติดอันดับ 1 ใน 5 lว็บออนไลน์ lว็บพนัuอoนไลน์ lว็บตรง ที่ดีที่สุด พร้อมเจ้าหน้าที่ Call center ที่มีประสบการณ์ คอยบริการและให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง lottosodhd.com สนใจ >> http://s//bit.ly/3Pj9hQK << หรือ LINE ID : @lottosodhd
ชื่อไฟล์ : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (2566-2570) ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (2566-2570) ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม ../add_file/แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (2566-2570) ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
ชื่อไฟล์ : เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในวันพระราชทานธงชาติไทย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในวันพระราชทานธงชาติไทย ../add_file/เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในวันพระราชทานธงชาติไทย
ชื่อไฟล์ : ในวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป นายฉลวย ชัยบุญมา #นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด #พร้อมคณะ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 ณ หอประชุมอำเภอวังยาง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ในวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป นายฉลวย ชัยบุญมา #นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด #พร้อมคณะ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 ณ หอประชุมอำเภอวังยาง ../add_file/ในวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป นายฉลวย ชัยบุญมา #นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด #พร้อมคณะ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 ณ หอประชุมอำเภอวังยาง
ชื่อไฟล์ : ในวันอาทิตย์ ที่ 23 ตุลาคม 2565 เวลา 70.30น. นายฉลวย ชัยบุญมา #นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด พร้อมคณะ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ครู ผดด ทุกท่าน เข้าร่วมงานพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมอำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ในวันอาทิตย์ ที่ 23 ตุลาคม 2565 เวลา 70.30น. นายฉลวย ชัยบุญมา #นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด พร้อมคณะ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ครู ผดด ทุกท่าน เข้าร่วมงานพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมอำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม ../add_file/ในวันอาทิตย์ ที่ 23 ตุลาคม 2565 เวลา 70.30น. นายฉลวย ชัยบุญมา #นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด พร้อมคณะ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ครู ผดด ทุกท่าน เข้าร่วมงานพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมอำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
ชื่อไฟล์ : i99Asia
เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บเดิมพัน เว็บสล็อตได้เงินจริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 i99asia #i99asia i99asia #i99bet #i99club #เฮียฉาย #เว็บตรง #เว็บตรงจากเกาหลีi99Asia
เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บเดิมพัน เว็บสล็อตได้เงินจริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 i99asia #i99asia i99asia #i99bet #i99club #เฮียฉาย #เว็บตรง #เว็บตรงจากเกาหลี" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_downloadดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: i99Asia
เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บเดิมพัน เว็บสล็อตได้เงินจริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 i99asia #i99asia i99asia #i99bet #i99club #เฮียฉาย #เว็บตรง #เว็บตรงจากเกาหลี../add_file/ i99Asia
เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บเดิมพัน เว็บสล็อตได้เงินจริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 i99asia #i99asia i99asia #i99bet #i99club #เฮียฉาย #เว็บตรง #เว็บตรงจากเกาหลี
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอประชาสัมพันธ์การรณรงค์หรือจัดทำถังขยะเปียก file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอประชาสัมพันธ์การรณรงค์หรือจัดทำถังขยะเปียก ../add_file/เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอประชาสัมพันธ์การรณรงค์หรือจัดทำถังขยะเปียก
ชื่อไฟล์ : เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมโครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย การใจเป็นสุข file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมโครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย การใจเป็นสุข ../add_file/เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมโครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย การใจเป็นสุข
ชื่อไฟล์ : เพื่อสนับสนุนให้มีการจัดการขยะต้นทาง โดยการคัดแยกขยะมูลฝอยออกจากแหล่งกำเนิด และสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน สถานศึกษา ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการลดปริมาณขยะการคัดแยกและนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ และเพื่อสร้างวินัยของคนในชาติสร้างจิตสำนึกให้ประชาชน เยาวชน นักเรียน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางจนถึงการกำจัดที่ปลายทาง ในการนี้ ได้ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเชิญชวนชุมชนและโรงเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยสามารถ Download ใบสมัครได้จากเว็บไซต์ http://http://www.deqp.go.th หรือ Facebook: โครงการชุมชนปลอดขยะ และ Facebook:โครงการโรงเรียนปลอดขยะ ทั้งนี้ ให้จัดส่งเอกสารสมัครไปที่ ส่วนสื่อสิ่งแวดล้อมและกิจการพิเศษ ชั้น 2 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เลขที่ 49 ซอย 30 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ภายในวันศุกร์ ที่ 30 ธันวาคม 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เพื่อสนับสนุนให้มีการจัดการขยะต้นทาง โดยการคัดแยกขยะมูลฝอยออกจากแหล่งกำเนิด และสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน สถานศึกษา ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการลดปริมาณขยะการคัดแยกและนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ และเพื่อสร้างวินัยของคนในชาติสร้างจิตสำนึกให้ประชาชน เยาวชน นักเรียน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางจนถึงการกำจัดที่ปลายทาง ในการนี้ ได้ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเชิญชวนชุมชนและโรงเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยสามารถ Download ใบสมัครได้จากเว็บไซต์ http://http://www.deqp.go.th หรือ Facebook: โครงการชุมชนปลอดขยะ และ Facebook:โครงการโรงเรียนปลอดขยะ ทั้งนี้ ให้จัดส่งเอกสารสมัครไปที่ ส่วนสื่อสิ่งแวดล้อมและกิจการพิเศษ ชั้น 2 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เลขที่ 49 ซอย 30 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ภายในวันศุกร์ ที่ 30 ธันวาคม 2565 ../add_file/เพื่อสนับสนุนให้มีการจัดการขยะต้นทาง โดยการคัดแยกขยะมูลฝอยออกจากแหล่งกำเนิด และสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน สถานศึกษา ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการลดปริมาณขยะการคัดแยกและนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ และเพื่อสร้างวินัยของคนในชาติสร้างจิตสำนึกให้ประชาชน เยาวชน นักเรียน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางจนถึงการกำจัดที่ปลายทาง ในการนี้ ได้ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเชิญชวนชุมชนและโรงเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยสามารถ Download ใบสมัครได้จากเว็บไซต์ http://http://www.deqp.go.th หรือ Facebook: โครงการชุมชนปลอดขยะ และ Facebook:โครงการโรงเรียนปลอดขยะ ทั้งนี้ ให้จัดส่งเอกสารสมัครไปที่ ส่วนสื่อสิ่งแวดล้อมและกิจการพิเศษ ชั้น 2 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เลขที่ 49 ซอย 30 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ภายในวันศุกร์ ที่ 30 ธันวาคม 2565
ชื่อไฟล์ : ประชาสัมพันธ์และแนะนำวิธีเอาตัวรอดกรณีเกิดเหตุการณ์กราดยิง active shooter #ก่อนเกิดเหตุ ทำความเข้าใจการปฏิบัติ ตามหลักการ หนี-ซ่อน-สู้ รวมถึงเพิ่มเติมการสังเกต ประตูทางเข้าออกและกรณีอันตรายที่อาจเกิดขึ้นรอบตัว #ขณะเกิดเหตุ การหนี-ซ่อน-สู้ และการดำรงการติดต่อสื่อกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและการใช้ social network ให้เกิดประโยชน์ # หลังเกิดเหตุ การจับกุมตามยุทธวิธี และการบรรเทาความเสียหาย รวมไปถึงการนำส่งคนเจ็บไปที่ รพ.ที่อยู่ใกล้ที่สุด file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประชาสัมพันธ์และแนะนำวิธีเอาตัวรอดกรณีเกิดเหตุการณ์กราดยิง active shooter #ก่อนเกิดเหตุ ทำความเข้าใจการปฏิบัติ ตามหลักการ หนี-ซ่อน-สู้ รวมถึงเพิ่มเติมการสังเกต ประตูทางเข้าออกและกรณีอันตรายที่อาจเกิดขึ้นรอบตัว #ขณะเกิดเหตุ การหนี-ซ่อน-สู้ และการดำรงการติดต่อสื่อกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและการใช้ social network ให้เกิดประโยชน์ # หลังเกิดเหตุ การจับกุมตามยุทธวิธี และการบรรเทาความเสียหาย รวมไปถึงการนำส่งคนเจ็บไปที่ รพ.ที่อยู่ใกล้ที่สุด ../add_file/ประชาสัมพันธ์และแนะนำวิธีเอาตัวรอดกรณีเกิดเหตุการณ์กราดยิง active shooter #ก่อนเกิดเหตุ ทำความเข้าใจการปฏิบัติ ตามหลักการ หนี-ซ่อน-สู้ รวมถึงเพิ่มเติมการสังเกต ประตูทางเข้าออกและกรณีอันตรายที่อาจเกิดขึ้นรอบตัว #ขณะเกิดเหตุ การหนี-ซ่อน-สู้ และการดำรงการติดต่อสื่อกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและการใช้ social network ให้เกิดประโยชน์ # หลังเกิดเหตุ การจับกุมตามยุทธวิธี และการบรรเทาความเสียหาย รวมไปถึงการนำส่งคนเจ็บไปที่ รพ.ที่อยู่ใกล้ที่สุด
ชื่อไฟล์ : เป็นโครงการดีเด่น เพื่อสนับสนุนให้เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง4 ศูนย์ ภายในตำบลยอดชาด ได้รับการเรียนรู้เพื่อพัฒนาจินตนาการเสริมสร้างไอคิวที่ดีและมีความเหมาะสมสำหรับเด็กๆ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เป็นโครงการดีเด่น เพื่อสนับสนุนให้เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง4 ศูนย์ ภายในตำบลยอดชาด ได้รับการเรียนรู้เพื่อพัฒนาจินตนาการเสริมสร้างไอคิวที่ดีและมีความเหมาะสมสำหรับเด็กๆ ../add_file/เป็นโครงการดีเด่น เพื่อสนับสนุนให้เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง4 ศูนย์ ภายในตำบลยอดชาด ได้รับการเรียนรู้เพื่อพัฒนาจินตนาการเสริมสร้างไอคิวที่ดีและมีความเหมาะสมสำหรับเด็กๆ
ชื่อไฟล์ : dHfTXciTue35530.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566 ../add_file/ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566
ชื่อไฟล์ : กระทรวงมหาดไทยกำชับให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังและผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบ KTB Corporate Online ดำเนินการตามหนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: กระทรวงมหาดไทยกำชับให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังและผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบ KTB Corporate Online ดำเนินการตามหนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด ../add_file/กระทรวงมหาดไทยกำชับให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังและผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบ KTB Corporate Online ดำเนินการตามหนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด
ชื่อไฟล์ : กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาดเข้าสำรวจบ้านผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบาง เพื่อเสนอของบประมาณปรุงซ่อมแซมบ้านพักอาศัยและเงินสงเคราะห์ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาดเข้าสำรวจบ้านผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบาง เพื่อเสนอของบประมาณปรุงซ่อมแซมบ้านพักอาศัยและเงินสงเคราะห์ ../add_file/กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาดเข้าสำรวจบ้านผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบาง เพื่อเสนอของบประมาณปรุงซ่อมแซมบ้านพักอาศัยและเงินสงเคราะห์
ชื่อไฟล์ : แผนบริการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด ประจำปี 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แผนบริการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด ประจำปี 2566 ../add_file/แผนบริการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด ประจำปี 2566
ชื่อไฟล์ : i99asia.com เว็บตรง APIตรง ไม่ล็อกยูส -สมัครคลิ๊ก i99asia.com *เว็บตsง ปลอดภัย 100% *ไม่มีขั้uต่ำ ฝๅกถoน 1 บๅท #i99asia #sportone234 #เว็บเอเชีย i99asia.com เว็บตรง APIตรง ไม่ล็อกยูส -สมัครคลิ๊ก i99asia.com *เว็บตsง ปลอดภัย 100% *ไม่มีขั้uต่ำ ฝๅกถoน 1 บๅท #i99asia #sportone234 #เว็บเอเชีย " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_downloadดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: i99asia.com เว็บตรง APIตรง ไม่ล็อกยูส -สมัครคลิ๊ก i99asia.com *เว็บตsง ปลอดภัย 100% *ไม่มีขั้uต่ำ ฝๅกถoน 1 บๅท #i99asia #sportone234 #เว็บเอเชีย ../add_file/ i99asia.com เว็บตรง APIตรง ไม่ล็อกยูส -สมัครคลิ๊ก i99asia.com *เว็บตsง ปลอดภัย 100% *ไม่มีขั้uต่ำ ฝๅกถoน 1 บๅท #i99asia #sportone234 #เว็บเอเชีย
ชื่อไฟล์ : i99asia.com คลิ๊กเลย -- #สล็อตPG #SexyBaccarat #ไฮโลไทย #แทงบอล #แทงมวย #ดูบอลสด #ผลบอล #บาคาร่า เกมครบ ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ เว็บตรง เว็บระดับเอเชีย ต้อง i99asia โปรแรงสุด ค่าคอมสูงสุด #i99asia #sportone234 i99asia.com คลิ๊กเลย -- #สล็อตPG #SexyBaccarat #ไฮโลไทย #แทงบอล #แทงมวย #ดูบอลสด #ผลบอล #บาคาร่า เกมครบ ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ เว็บตรง เว็บระดับเอเชีย ต้อง i99asia โปรแรงสุด ค่าคอมสูงสุด #i99asia #sportone234 " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_downloadดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: i99asia.com คลิ๊กเลย -- #สล็อตPG #SexyBaccarat #ไฮโลไทย #แทงบอล #แทงมวย #ดูบอลสด #ผลบอล #บาคาร่า เกมครบ ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ เว็บตรง เว็บระดับเอเชีย ต้อง i99asia โปรแรงสุด ค่าคอมสูงสุด #i99asia #sportone234 ../add_file/ i99asia.com คลิ๊กเลย -- #สล็อตPG #SexyBaccarat #ไฮโลไทย #แทงบอล #แทงมวย #ดูบอลสด #ผลบอล #บาคาร่า เกมครบ ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ เว็บตรง เว็บระดับเอเชีย ต้อง i99asia โปรแรงสุด ค่าคอมสูงสุด #i99asia #sportone234
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประชาสัมพันธ์ผู้มาติดต่อขอรับบริการ เข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ทางเว็ปไชค์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/ylhep3 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประชาสัมพันธ์ผู้มาติดต่อขอรับบริการ เข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ทางเว็ปไชค์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/ylhep3 ../add_file/ประชาสัมพันธ์ผู้มาติดต่อขอรับบริการ เข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ทางเว็ปไชค์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/ylhep3
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : งานโครงการก่อสร้างรั้วคอนรีตรอบบ่อขยะ บ้านยอดชาด หมู่ที่ 1 ขนาดยาว 2.50 เมตร สูง 2.00 เมตร จำนวน 78 ช่องตามรายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด วงเงินงบประมาณ 200,000.- บาท (-สองแสนบาทถ้วน-) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: งานโครงการก่อสร้างรั้วคอนรีตรอบบ่อขยะ บ้านยอดชาด หมู่ที่ 1 ขนาดยาว 2.50 เมตร สูง 2.00 เมตร จำนวน 78 ช่องตามรายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด วงเงินงบประมาณ 200,000.- บาท (-สองแสนบาทถ้วน-) ../add_file/งานโครงการก่อสร้างรั้วคอนรีตรอบบ่อขยะ บ้านยอดชาด หมู่ที่ 1 ขนาดยาว 2.50 เมตร สูง 2.00 เมตร จำนวน 78 ช่องตามรายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด วงเงินงบประมาณ 200,000.- บาท (-สองแสนบาทถ้วน-)
ชื่อไฟล์ : โครงการก่อสร้างรั้วคอนรีตรอบบ่อขยะ บ้านยอดชาด หมู่ที่ 1 ขนาดยาว 2.50 เมตร สูง 2.00 เมตร จำนวน 78 ช่องตามรายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด วงเงินงบประมาณ 200,000.- บาท (-สองแสนบาทถ้วน-) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: โครงการก่อสร้างรั้วคอนรีตรอบบ่อขยะ บ้านยอดชาด หมู่ที่ 1 ขนาดยาว 2.50 เมตร สูง 2.00 เมตร จำนวน 78 ช่องตามรายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด วงเงินงบประมาณ 200,000.- บาท (-สองแสนบาทถ้วน-) ../add_file/โครงการก่อสร้างรั้วคอนรีตรอบบ่อขยะ บ้านยอดชาด หมู่ที่ 1 ขนาดยาว 2.50 เมตร สูง 2.00 เมตร จำนวน 78 ช่องตามรายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด วงเงินงบประมาณ 200,000.- บาท (-สองแสนบาทถ้วน-)
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประกาศนโยบายคุณธรรมความโปร่งใสและตรวจสอบได้ องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด มีนโยบายจำนวน 7 มาตราการ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศนโยบายคุณธรรมความโปร่งใสและตรวจสอบได้ องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด มีนโยบายจำนวน 7 มาตราการ ../add_file/ประกาศนโยบายคุณธรรมความโปร่งใสและตรวจสอบได้ องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด มีนโยบายจำนวน 7 มาตราการ
ชื่อไฟล์ : เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566 นายฉลวย ชัยบุญมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด ได้ประกาศนโยบายไม่รับ ไม่ให้ของขวัญ(NO Gift Policy) ณ หน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด ต่อหน้าพนักงานข้าราชการ พนักงานจ้าง เพื่อให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566 นายฉลวย ชัยบุญมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด ได้ประกาศนโยบายไม่รับ ไม่ให้ของขวัญ(NO Gift Policy) ณ หน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด ต่อหน้าพนักงานข้าราชการ พนักงานจ้าง เพื่อให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน ../add_file/เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566 นายฉลวย ชัยบุญมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด ได้ประกาศนโยบายไม่รับ ไม่ให้ของขวัญ(NO Gift Policy) ณ หน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด ต่อหน้าพนักงานข้าราชการ พนักงานจ้าง เพื่อให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด เรื่อง นโยบายไม่รับ ไม่ให้ของขวัญ(NO Gift Policy) เพื่อให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ทั้งคณะผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด เรื่อง นโยบายไม่รับ ไม่ให้ของขวัญ(NO Gift Policy) เพื่อให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ทั้งคณะผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน ../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด เรื่อง นโยบายไม่รับ ไม่ให้ของขวัญ(NO Gift Policy) เพื่อให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ทั้งคณะผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด ประกาศมาตราฐานทั้งหมด 9 มาตราฐาน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด ประกาศมาตราฐานทั้งหมด 9 มาตราฐาน ../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด ประกาศมาตราฐานทั้งหมด 9 มาตราฐาน
ชื่อไฟล์ : นโยบายคุณธรรมจริยธรรมความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ขององค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด จำรวน 7 นโยบาย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: นโยบายคุณธรรมจริยธรรมความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ขององค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด จำรวน 7 นโยบาย ../add_file/นโยบายคุณธรรมจริยธรรมความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ขององค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด จำรวน 7 นโยบาย
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด เรื่อง มาตราฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด จำนวน 9 แนวทาง แจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด เรื่อง มาตราฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด จำนวน 9 แนวทาง แจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน ../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด เรื่อง มาตราฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด จำนวน 9 แนวทาง แจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : 5T12rmMThu30627.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : vYgghOZThu30743.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : 4iaaY9sThu31123.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรให้ไว้ ณ วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรให้ไว้ ณ วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน ../add_file/พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรให้ไว้ ณ วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
ชื่อไฟล์ : พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ. ๒๕๖๒สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรให้ไว้ ณ วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ. ๒๕๖๒สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรให้ไว้ ณ วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน ../add_file/พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ. ๒๕๖๒สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรให้ไว้ ณ วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
ชื่อไฟล์ : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565 ../add_file/สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565
ชื่อไฟล์ : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565 ../add_file/สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565
ชื่อไฟล์ : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565 ../add_file/สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565
ชื่อไฟล์ : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2566 ../add_file/สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2566
ชื่อไฟล์ : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ../add_file/สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2566
ชื่อไฟล์ : ประกาศ งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบึง หมู่ที่ 4 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศ งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบึง หมู่ที่ 4 ../add_file/ประกาศ งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบึง หมู่ที่ 4
ชื่อไฟล์ : ประกาศ งานโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กรอบบ่อขยะ บ้านยอดชาด หมู่ที่ 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศ งานโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กรอบบ่อขยะ บ้านยอดชาด หมู่ที่ 1 ../add_file/ประกาศ งานโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กรอบบ่อขยะ บ้านยอดชาด หมู่ที่ 1
ชื่อไฟล์ : ประกาศ งานโครงการปรับภูมิทัศน์ดอนปู่ตา บ้านยอดชาด หมู่ที่ 2 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศ งานโครงการปรับภูมิทัศน์ดอนปู่ตา บ้านยอดชาด หมู่ที่ 2 ../add_file/ประกาศ งานโครงการปรับภูมิทัศน์ดอนปู่ตา บ้านยอดชาด หมู่ที่ 2
ชื่อไฟล์ : ประกาศ งานโครงการตัดถนนลูกรังสายใหม่ บ้านยอดชาด หมู่ที่ 2 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศ งานโครงการตัดถนนลูกรังสายใหม่ บ้านยอดชาด หมู่ที่ 2 ../add_file/ประกาศ งานโครงการตัดถนนลูกรังสายใหม่ บ้านยอดชาด หมู่ที่ 2
ชื่อไฟล์ : ประกาศ งานโครงการตัดถนนลูกรังสายใหม่ บ้านนาคอย หมู่ที่ 5 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศ งานโครงการตัดถนนลูกรังสายใหม่ บ้านนาคอย หมู่ที่ 5 ../add_file/ประกาศ งานโครงการตัดถนนลูกรังสายใหม่ บ้านนาคอย หมู่ที่ 5
ชื่อไฟล์ : แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ../add_file/แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ชื่อไฟล์ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด เรื่อง นโยบายไม่รับ ไม่ให้ของขวัญ(NO Gift Policy) องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด มีนโยบายไม่รับ ไม่ให้ของขวัญ โดยมีการประกาศต่อหน้าพนักงาน พนักงานจ้างในสำนักงานรวมทั้งต่อประชาชนในเขตตำบลยอดชาด ให้ได้รับรู้รับทราบโดยทั่วกัน และมีการถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐาน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด เรื่อง นโยบายไม่รับ ไม่ให้ของขวัญ(NO Gift Policy) องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด มีนโยบายไม่รับ ไม่ให้ของขวัญ โดยมีการประกาศต่อหน้าพนักงาน พนักงานจ้างในสำนักงานรวมทั้งต่อประชาชนในเขตตำบลยอดชาด ให้ได้รับรู้รับทราบโดยทั่วกัน และมีการถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐาน ../add_file/ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด เรื่อง นโยบายไม่รับ ไม่ให้ของขวัญ(NO Gift Policy) องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด มีนโยบายไม่รับ ไม่ให้ของขวัญ โดยมีการประกาศต่อหน้าพนักงาน พนักงานจ้างในสำนักงานรวมทั้งต่อประชาชนในเขตตำบลยอดชาด ให้ได้รับรู้รับทราบโดยทั่วกัน และมีการถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐาน
ชื่อไฟล์ : รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ../add_file/รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565
ชื่อไฟล์ : คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดเรื่องร้องเรียนการทุจริต ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดเรื่องร้องเรียนการทุจริต ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด ../add_file/คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดเรื่องร้องเรียนการทุจริต ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2566 ../add_file/สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2566
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด ไม่มีการร้องเรียนการทุจริต และได้ดำเนินการบันทึกแจ้งผู้บริหารรับทราบเรียบร้อย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด ไม่มีการร้องเรียนการทุจริต และได้ดำเนินการบันทึกแจ้งผู้บริหารรับทราบเรียบร้อย ../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด ไม่มีการร้องเรียนการทุจริต และได้ดำเนินการบันทึกแจ้งผู้บริหารรับทราบเรียบร้อย
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : สรุป ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด มีผู้มารับบริการในหน่วยงานเรื่องงานจัดเก็บภาษี และงานทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สรุป ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด มีผู้มารับบริการในหน่วยงานเรื่องงานจัดเก็บภาษี และงานทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ../add_file/สรุป ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด มีผู้มารับบริการในหน่วยงานเรื่องงานจัดเก็บภาษี และงานทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ
ชื่อไฟล์ : รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 ดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด มีทั้งที่แล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งโครงการเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 ดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด มีทั้งที่แล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งโครงการเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ../add_file/รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 ดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด มีทั้งที่แล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งโครงการเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด ได้จัดทำแผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 2566 และเสนอต่อผู้บริหารเรียบร้อนแล้ว file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด ได้จัดทำแผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 2566 และเสนอต่อผู้บริหารเรียบร้อนแล้ว ../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด ได้จัดทำแผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 2566 และเสนอต่อผู้บริหารเรียบร้อนแล้ว
ชื่อไฟล์ : แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี ( พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนต าบลยอดชาด อ าเภอวังยาง จังหวัดนครพนม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี ( พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนต าบลยอดชาด อ าเภอวังยาง จังหวัดนครพนม ../add_file/แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี ( พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนต าบลยอดชาด อ าเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
ชื่อไฟล์ : รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 ดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด มีทั้งที่แล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งโครงการเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 ดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด มีทั้งที่แล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งโครงการเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ../add_file/รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 ดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด มีทั้งที่แล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งโครงการเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
ชื่อไฟล์ : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565 ../add_file/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565
ชื่อไฟล์ : แบบราบงายการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ และแบบสรุปรายงาน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แบบราบงายการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ และแบบสรุปรายงาน ../add_file/แบบราบงายการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ และแบบสรุปรายงาน
ชื่อไฟล์ : ประกาศ เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด เพื่อกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ ของรัฐ แต่ละประเภท โดยมีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกำหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทำ ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าวให้ถือว่าเป็น การกระทำผิดทางวินัย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศ เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด เพื่อกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ ของรัฐ แต่ละประเภท โดยมีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกำหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทำ ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าวให้ถือว่าเป็น การกระทำผิดทางวินัย ../add_file/ประกาศ เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด เพื่อกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ ของรัฐ แต่ละประเภท โดยมีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกำหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทำ ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าวให้ถือว่าเป็น การกระทำผิดทางวินัย
ชื่อไฟล์ : คู่มือมาตราฐานการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด มีการกำหนดมาตราฐานการให้บริการประชาชน เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยกำหนดมาตราฐานตามรายละเอียดแนบ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: คู่มือมาตราฐานการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด มีการกำหนดมาตราฐานการให้บริการประชาชน เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยกำหนดมาตราฐานตามรายละเอียดแนบ ../add_file/คู่มือมาตราฐานการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด มีการกำหนดมาตราฐานการให้บริการประชาชน เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยกำหนดมาตราฐานตามรายละเอียดแนบ
ชื่อไฟล์ : คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ ../add_file/คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ
ชื่อไฟล์ : คู่มือมาตราฐานการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานด้านธุรการมีมาตราฐานในการปฏิบัติตามรายละเอียดแนบ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: คู่มือมาตราฐานการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานด้านธุรการมีมาตราฐานในการปฏิบัติตามรายละเอียดแนบ ../add_file/คู่มือมาตราฐานการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานด้านธุรการมีมาตราฐานในการปฏิบัติตามรายละเอียดแนบ
ชื่อไฟล์ : คู่มือมาตราฐานการให้บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด ได้จัดทำคู้มือการยื่นและขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยกำหนดแนวทางและเอกสารประกอบในการยื่น ตามเอกสารแนบ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: คู่มือมาตราฐานการให้บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด ได้จัดทำคู้มือการยื่นและขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยกำหนดแนวทางและเอกสารประกอบในการยื่น ตามเอกสารแนบ ../add_file/คู่มือมาตราฐานการให้บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด ได้จัดทำคู้มือการยื่นและขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยกำหนดแนวทางและเอกสารประกอบในการยื่น ตามเอกสารแนบ
ชื่อไฟล์ : คำสั่งแต่งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปี 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานขึ้น ตามเอกสารแนบ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: คำสั่งแต่งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปี 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานขึ้น ตามเอกสารแนบ ../add_file/คำสั่งแต่งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปี 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานขึ้น ตามเอกสารแนบ
ชื่อไฟล์ : การดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส ของ อบต.ยอดชาด ได้มีการดำเนินการประชุมคณะทำงาน ในวันที่ 3 มีนาคม 2566 โดยรายละเอียดตามเอกสารแนบ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส ของ อบต.ยอดชาด ได้มีการดำเนินการประชุมคณะทำงาน ในวันที่ 3 มีนาคม 2566 โดยรายละเอียดตามเอกสารแนบ ../add_file/การดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส ของ อบต.ยอดชาด ได้มีการดำเนินการประชุมคณะทำงาน ในวันที่ 3 มีนาคม 2566 โดยรายละเอียดตามเอกสารแนบ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : สรุปแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สรุปแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 ../add_file/สรุปแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566
ชื่อไฟล์ : รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 ../add_file/รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
ชื่อไฟล์ : รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี 2565 ../add_file/รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี 2565
ชื่อไฟล์ : รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี 2565 ../add_file/รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี 2565
ชื่อไฟล์ : รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการวามเสี่ยงการทุจริตและปพฤติมิชอบ ประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการวามเสี่ยงการทุจริตและปพฤติมิชอบ ประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน ../add_file/รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการวามเสี่ยงการทุจริตและปพฤติมิชอบ ประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน
ชื่อไฟล์ : คำสั้งแต่งตั้งคณะกรรมการประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ขององค์การบริหารส่าวนตำบลยอดชาด file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: คำสั้งแต่งตั้งคณะกรรมการประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ขององค์การบริหารส่าวนตำบลยอดชาด ../add_file/คำสั้งแต่งตั้งคณะกรรมการประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ขององค์การบริหารส่าวนตำบลยอดชาด
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด ได้มีการส่งเสริมกิจกรรม ในด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ด้วยการให้พนักงานข้าราชการเข้าร่วมในงานรัฐพิธีต่าง ๆ และร่วมกับประชาชนในการปลูกต้นไม้ภายในเขตตำบลยอดชาด และมีการประชุมเพื่อปรึกษาแก้ไขปัญหาในชุมชน ระหว่างผู้นำท้องถิ่น พระสงค์ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในตำบลยอดชาด file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด ได้มีการส่งเสริมกิจกรรม ในด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ด้วยการให้พนักงานข้าราชการเข้าร่วมในงานรัฐพิธีต่าง ๆ และร่วมกับประชาชนในการปลูกต้นไม้ภายในเขตตำบลยอดชาด และมีการประชุมเพื่อปรึกษาแก้ไขปัญหาในชุมชน ระหว่างผู้นำท้องถิ่น พระสงค์ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในตำบลยอดชาด ../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด ได้มีการส่งเสริมกิจกรรม ในด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ด้วยการให้พนักงานข้าราชการเข้าร่วมในงานรัฐพิธีต่าง ๆ และร่วมกับประชาชนในการปลูกต้นไม้ภายในเขตตำบลยอดชาด และมีการประชุมเพื่อปรึกษาแก้ไขปัญหาในชุมชน ระหว่างผู้นำท้องถิ่น พระสงค์ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในตำบลยอดชาด
ชื่อไฟล์ : ขอเชิญชวนประชาชนผู้ที่สนใจบริจาคหนังสือกิจกรรม"ที่อ่านหนังสือ รักการอ่าน"ส่งเสริมคนไทย อ่านทั้งประเทศ เพื่อสร้างพฤติกรรมรักการอ่านและเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ของประชาชน รวมถึงการสร้างโอกาสเข้าถึงหนังสือของประชาชน จึงเปิดรับบริจาคหนังสือ รวมทั้งวัสดุสารนิเทศอื่นๆ เช่น จุลสาร วารสารและนิตยสาร ฯลฯ สามารถบริจาคได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ขอเชิญชวนประชาชนผู้ที่สนใจบริจาคหนังสือกิจกรรม"ที่อ่านหนังสือ รักการอ่าน"ส่งเสริมคนไทย อ่านทั้งประเทศ เพื่อสร้างพฤติกรรมรักการอ่านและเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ของประชาชน รวมถึงการสร้างโอกาสเข้าถึงหนังสือของประชาชน จึงเปิดรับบริจาคหนังสือ รวมทั้งวัสดุสารนิเทศอื่นๆ เช่น จุลสาร วารสารและนิตยสาร ฯลฯ สามารถบริจาคได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด ../add_file/ขอเชิญชวนประชาชนผู้ที่สนใจบริจาคหนังสือกิจกรรม"ที่อ่านหนังสือ รักการอ่าน"ส่งเสริมคนไทย อ่านทั้งประเทศ เพื่อสร้างพฤติกรรมรักการอ่านและเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ของประชาชน รวมถึงการสร้างโอกาสเข้าถึงหนังสือของประชาชน จึงเปิดรับบริจาคหนังสือ รวมทั้งวัสดุสารนิเทศอื่นๆ เช่น จุลสาร วารสารและนิตยสาร ฯลฯ สามารถบริจาคได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด
ชื่อไฟล์ : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2566 ../add_file/สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2566
ชื่อไฟล์ : องค์บริหารส่วนตำบลยอดชาด มีความประสงค์รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566) จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้ 1. นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา 2. นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา ทั้งนี้ หากท่านใดมีคุณสมบัติตามประกาศดังกล่าว สามารถยื่นความประสงค์ได้ที่สำนักปลัด อบต.ยอดชาด ได้ในวันและเวลาราชการ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์บริหารส่วนตำบลยอดชาด มีความประสงค์รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566) จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้ 1. นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา 2. นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา ทั้งนี้ หากท่านใดมีคุณสมบัติตามประกาศดังกล่าว สามารถยื่นความประสงค์ได้ที่สำนักปลัด อบต.ยอดชาด ได้ในวันและเวลาราชการ ../add_file/องค์บริหารส่วนตำบลยอดชาด มีความประสงค์รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566) จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้ 1. นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา 2. นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา ทั้งนี้ หากท่านใดมีคุณสมบัติตามประกาศดังกล่าว สามารถยื่นความประสงค์ได้ที่สำนักปลัด อบต.ยอดชาด ได้ในวันและเวลาราชการ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เรื่อง มาตรฐานการรณรงค์สวมหมวกนิรภัยบริเวณพื้นที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.ยอดชาด ให้เป็นเขตสวมหมวกนิรภัย 100% file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เรื่อง มาตรฐานการรณรงค์สวมหมวกนิรภัยบริเวณพื้นที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.ยอดชาด ให้เป็นเขตสวมหมวกนิรภัย 100% ../add_file/เรื่อง มาตรฐานการรณรงค์สวมหมวกนิรภัยบริเวณพื้นที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.ยอดชาด ให้เป็นเขตสวมหมวกนิรภัย 100%
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : จ้างปรับปรุงสนามฟุตบอล บ้านนาคอย หมู่ที่ 5 กว้าง 40 เมตร ยาว 70 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,800 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: จ้างปรับปรุงสนามฟุตบอล บ้านนาคอย หมู่ที่ 5 กว้าง 40 เมตร ยาว 70 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,800 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ../add_file/จ้างปรับปรุงสนามฟุตบอล บ้านนาคอย หมู่ที่ 5 กว้าง 40 เมตร ยาว 70 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,800 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประกาศ งานก่อสร้างคลองระบายน้ำเสีย บ้านยอดชาด หมู่ที่ 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศ งานก่อสร้างคลองระบายน้ำเสีย บ้านยอดชาด หมู่ที่ 1 ../add_file/ประกาศ งานก่อสร้างคลองระบายน้ำเสีย บ้านยอดชาด หมู่ที่ 1
ชื่อไฟล์ : ประกาศ งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านนางชัชวาล ถึง บ้านนายสายชล) บ้านหนองแคน ม.3 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศ งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านนางชัชวาล ถึง บ้านนายสายชล) บ้านหนองแคน ม.3 ../add_file/ประกาศ งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านนางชัชวาล ถึง บ้านนายสายชล) บ้านหนองแคน ม.3
ชื่อไฟล์ : ประกาศ งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (นานายตู่ ถึง นานางบังอร) บ้านหนองแคน ม.3 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศ งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (นานายตู่ ถึง นานางบังอร) บ้านหนองแคน ม.3 ../add_file/ประกาศ งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (นานายตู่ ถึง นานางบังอร) บ้านหนองแคน ม.3
ชื่อไฟล์ : ประกาศ งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนแดง ม.7 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศ งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนแดง ม.7 ../add_file/ประกาศ งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนแดง ม.7
ชื่อไฟล์ : ประกาศ งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผักขะย่า ม.6 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศ งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผักขะย่า ม.6 ../add_file/ประกาศ งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผักขะย่า ม.6
ชื่อไฟล์ : ประกาศ งานก่อสร้างท่อระบายน้ำลำห้วยแดง บ้านยอดชาด ม.1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศ งานก่อสร้างท่อระบายน้ำลำห้วยแดง บ้านยอดชาด ม.1 ../add_file/ประกาศ งานก่อสร้างท่อระบายน้ำลำห้วยแดง บ้านยอดชาด ม.1
ชื่อไฟล์ : ประกาศ งานก่อสร้างท่อระบายน้ำเสีย บ้านยอดชาด ม.1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศ งานก่อสร้างท่อระบายน้ำเสีย บ้านยอดชาด ม.1 ../add_file/ประกาศ งานก่อสร้างท่อระบายน้ำเสีย บ้านยอดชาด ม.1
ชื่อไฟล์ : ประกาศ งานก่อสร้างท่อระบายน้ำเสีย บ้านหนองบึง ม.4 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศ งานก่อสร้างท่อระบายน้ำเสีย บ้านหนองบึง ม.4 ../add_file/ประกาศ งานก่อสร้างท่อระบายน้ำเสีย บ้านหนองบึง ม.4
ชื่อไฟล์ : ประกาศ งานก่อสร้างผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยอดชาด ม.1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศ งานก่อสร้างผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยอดชาด ม.1 ../add_file/ประกาศ งานก่อสร้างผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยอดชาด ม.1
ชื่อไฟล์ : ประกาศ งานก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนแดง ม.7 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศ งานก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนแดง ม.7 ../add_file/ประกาศ งานก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนแดง ม.7
ชื่อไฟล์ : ประกาศ งานขุดลอกคลองระบายน้ำเสียและซ่อมแซมฝาปิดคลอง บ้านยอดชาด ม.2 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศ งานขุดลอกคลองระบายน้ำเสียและซ่อมแซมฝาปิดคลอง บ้านยอดชาด ม.2 ../add_file/ประกาศ งานขุดลอกคลองระบายน้ำเสียและซ่อมแซมฝาปิดคลอง บ้านยอดชาด ม.2
ชื่อไฟล์ : ประกาศ งานจ้างซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านนาคอย ม.5 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศ งานจ้างซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านนาคอย ม.5 ../add_file/ประกาศ งานจ้างซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านนาคอย ม.5
ชื่อไฟล์ : ประกาศ งานจ้างซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหนองแคน ม.3 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศ งานจ้างซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหนองแคน ม.3 ../add_file/ประกาศ งานจ้างซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหนองแคน ม.3
ชื่อไฟล์ : ประกาศ งานปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง (นานายมงคลถึงนานายไก่) บ้านยอดชาด ม.2 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศ งานปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง (นานายมงคลถึงนานายไก่) บ้านยอดชาด ม.2 ../add_file/ประกาศ งานปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง (นานายมงคลถึงนานายไก่) บ้านยอดชาด ม.2
ชื่อไฟล์ : ประกาศ งานปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านโนนแดง ม.7 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศ งานปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านโนนแดง ม.7 ../add_file/ประกาศ งานปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านโนนแดง ม.7
ชื่อไฟล์ : ประกาศ งานปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านยอดชาด ม.2 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศ งานปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านยอดชาด ม.2 ../add_file/ประกาศ งานปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านยอดชาด ม.2
ชื่อไฟล์ : ประกาศ งานปรับปรุงสนามฟุตบอล บ้านนาคอย ม.5 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศ งานปรับปรุงสนามฟุตบอล บ้านนาคอย ม.5 ../add_file/ประกาศ งานปรับปรุงสนามฟุตบอล บ้านนาคอย ม.5
ชื่อไฟล์ : ประกาศ งานลอกคลองระบายน้ำเสีย บ้านยอดชาด ม.1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศ งานลอกคลองระบายน้ำเสีย บ้านยอดชาด ม.1 ../add_file/ประกาศ งานลอกคลองระบายน้ำเสีย บ้านยอดชาด ม.1
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประเทศไทยมีการเปลี่ยนโครงสร้างทางประชากรเข้าสู่สังคมสูงอายุตั้งแต่ปี 2548 และจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี 2563 ซึ่งจะมีผู้สูงอายุมากถึง ร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด อันเป็นผลสืบเนื่องจากปริมาณผู้สูงอายุมากขึ้น และมีอายุยืนยาวยิ่งขึ้น ในขณะที่จำนวนเด็กเกิดใหม่น้อยลง องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด และกรมกิจการผู้สูงอายุ มีบทบาทต่อการส่งเสริมการเตรียมความพร้อมสู่วัยสูงอายุ ได้จัดทำคู่มือหลักสูตรการเตรียมความพร้อมบุคคลเข้าสู่วัยสูงอายุ ขึ้น เพื่อเป็นข้อมูลของการเตรียมความพร้อมบุคคลให้มีความรู้และเตรียมการด้านต่าง ๆ เพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุที่มีคุณภาพในอนาคต file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประเทศไทยมีการเปลี่ยนโครงสร้างทางประชากรเข้าสู่สังคมสูงอายุตั้งแต่ปี 2548 และจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี 2563 ซึ่งจะมีผู้สูงอายุมากถึง ร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด อันเป็นผลสืบเนื่องจากปริมาณผู้สูงอายุมากขึ้น และมีอายุยืนยาวยิ่งขึ้น ในขณะที่จำนวนเด็กเกิดใหม่น้อยลง องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด และกรมกิจการผู้สูงอายุ มีบทบาทต่อการส่งเสริมการเตรียมความพร้อมสู่วัยสูงอายุ ได้จัดทำคู่มือหลักสูตรการเตรียมความพร้อมบุคคลเข้าสู่วัยสูงอายุ ขึ้น เพื่อเป็นข้อมูลของการเตรียมความพร้อมบุคคลให้มีความรู้และเตรียมการด้านต่าง ๆ เพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุที่มีคุณภาพในอนาคต ../add_file/ ประเทศไทยมีการเปลี่ยนโครงสร้างทางประชากรเข้าสู่สังคมสูงอายุตั้งแต่ปี 2548 และจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี 2563 ซึ่งจะมีผู้สูงอายุมากถึง ร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด อันเป็นผลสืบเนื่องจากปริมาณผู้สูงอายุมากขึ้น และมีอายุยืนยาวยิ่งขึ้น ในขณะที่จำนวนเด็กเกิดใหม่น้อยลง องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด และกรมกิจการผู้สูงอายุ มีบทบาทต่อการส่งเสริมการเตรียมความพร้อมสู่วัยสูงอายุ ได้จัดทำคู่มือหลักสูตรการเตรียมความพร้อมบุคคลเข้าสู่วัยสูงอายุ ขึ้น เพื่อเป็นข้อมูลของการเตรียมความพร้อมบุคคลให้มีความรู้และเตรียมการด้านต่าง ๆ เพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุที่มีคุณภาพในอนาคต
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประกาศนโยบายมาตราการคบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศนโยบายมาตราการคบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ../add_file/ประกาศนโยบายมาตราการคบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ชื่อไฟล์ : ในเขตตำบลยอดชาดมีตลาด เพื่อให้บริการ อาหารสด อาหารแห้ง อาหารทะเล และสินค้าเพื่อการอุปโภคและบริโภค จำนวน 3 แห่ง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ในเขตตำบลยอดชาดมีตลาด เพื่อให้บริการ อาหารสด อาหารแห้ง อาหารทะเล และสินค้าเพื่อการอุปโภคและบริโภค จำนวน 3 แห่ง ../add_file/ในเขตตำบลยอดชาดมีตลาด เพื่อให้บริการ อาหารสด อาหารแห้ง อาหารทะเล และสินค้าเพื่อการอุปโภคและบริโภค จำนวน 3 แห่ง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด ประจำปีงบประมาณ 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด ประจำปีงบประมาณ 2565 ../add_file/โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด ประจำปีงบประมาณ 2565
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1. แผนการจัดหาพัสดุ (แบบผด.1) 2. แผนการจัดหาพัสดุ (แบบผด.2) 3. แผนการจัดหาพัสดุ (แบบผด.3) 3. แผนการจัดหาพัสดุ (แบบผด.4) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1. แผนการจัดหาพัสดุ (แบบผด.1) 2. แผนการจัดหาพัสดุ (แบบผด.2) 3. แผนการจัดหาพัสดุ (แบบผด.3) 3. แผนการจัดหาพัสดุ (แบบผด.4) ../add_file/1. แผนการจัดหาพัสดุ (แบบผด.1) 2. แผนการจัดหาพัสดุ (แบบผด.2) 3. แผนการจัดหาพัสดุ (แบบผด.3) 3. แผนการจัดหาพัสดุ (แบบผด.4)
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : https://www.dla.go.th file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: https://www.dla.go.th ../add_file/https://www.dla.go.th