messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ยอดชาด
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด (4 ภาพ)
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด ดำเนินการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2561 เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป
ผู้โพส : admin