องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ยอดชาด
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม 48130 โทรศัพท์ 042-057224 โทรสาร 042-057224


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 82
โครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิบริการและสวัสดิการอย่างทั่วถึง และเท่าเทียมของผู้พิการ ผู้ดูแลคนพิการ และครอบครัว (จำนวน 9 ภาพ)
รายละเอียด : ศูนย์บริการคนพิการ สมาคมคนพิการจังหวัดนครพนม จัดโครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิบริการและสวัสดิการอย่างทั่วถึง และเท่าเทียมของผู้พิการ ผู้ดูแลคนพิการ และครอบครัว วันที่ 20 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด ในการนี้ นายวิมล วันนาพ่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด มอบหมายให้ นายปรีดี ดำคำ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ร่วมให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการดำเนินการครั้งนี้
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายวิมล วันนาพ่อ )
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยอดชาด
โทร : 0652795345
(นายวิมล วันนาพ่อ )
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยอดชาด
โทร : 0652795345