องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ยอดชาด
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
การดำเนินงานติดตามและคัดสรรผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุสู่ OTOP จังหวัดนครพนม (15 ภาพ)
รายละเอียด : กองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด โดยนายปรีดี ดำคำ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ได้นำคณะผู้สูงอายุพร้อมด้วยผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุตำบลยอดชาด เข้าร่วมการคัดสรรผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุสู่ OTOP จังหวัดนครพนม ซึ่งจัดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม ในวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
ผู้โพส : admin