messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ยอดชาด
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตามประเมินผลและคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (10 ภาพ)
รายละเอียด : นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด พร้อมผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตามประเมินผลและคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่มีผลพัฒนาดีเด่น ประจำปี 2561 ในวันที่ 7 สิงหาคม 2561 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านยอดชาด หมู่ที่ 1
ผู้โพส : admin