องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ยอดชาด
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) https://itas.nacc.go.th/go/eit/ylhep3
รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์ผู้มาติดต่อขอรับบริการ ให้เข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ประจำปี 2566
ผู้โพส : admin