โครงการอบรมทำดอกไม้ประดิษฐ์(ดอกลิลลี่)

กองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด  ดำเนินโครงการอบรมทำดอกไม้ประดิษฐ์(ดอกลิลลี่) ให้แก่ผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ