โครงการอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ประจำปี 2562

นายวิมล  วันนาพ่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ประจำปี 2562 วันที่ 28  มีนาคม  2562 ณ โรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยา  ดำเนินการโดยสภาเด็กและเยาวชนตำบลยอดชาด