ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬา อบต.ยอดชาดต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ขอเชิญร่วมโครงการแข่งขันกีฬา อบต.ยอดชาดต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันเสาร์ที่ 28 ถึง วันอาทิตย์ ที่ 29 ธันวาคม 2562  ณ  สนามโรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยา  ตำบลยอดชาด  อำเภอวังยาง  จังหวัดนครพนม  ซึ่งมีประเภทกีฬาอาทิเช่น การแข่งขันกีฬาฟุตบอล  กีฬาวอลเลย์บอล และกีฬาตระกร้อ  จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน