ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด  เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ประจำปี 2562 คลิกที่นี่ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต