งานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระดับจังหวัด

องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาดเข้าร่วมงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระดับจังหวัด วันที่ 22  พฤษภาคม  2562 ณ ศาลากลางจังหวัดนครพนม