งานบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช ประจำปี 2562 จังหวัดนครพนม

องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด เข้าร่วมงานบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช ประจำปี 2562 จังหวัดนครพนม กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 10 กรกฎาคม 2562  ณ แลนด์มาร์กพญานาค ริมฝั่งแม่น้ำโขง ถนนสุนทรวิจิตร อ.เมือง จ.นครพนม