กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2562

นายวิมล  วันนาพ่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมกิจกรรมในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2562 วันที่ 3  มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมอำเภอวังยาง