กิจกรรมรณรงค์ คัดแยกขยะก่อนทิ้ง ประจำปี 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด ดำเนินกิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะก่อนทิ้ง ประจำปี 2562 วันที่ 9 มกราคม 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด