กิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

นายวิมล  วันนาพ่อ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด พร้อมคณะผู้บริหาร  และข้าราชการประจำ  เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  วันที่  13  ตุลาคม  2562  ณ  หอประชุมอำเภอวังยาง