กิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

นายวิมล  วันนาพ่อ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด  พร้อมข้าราชการประจำ และพนักงานจ้างในสังกัด เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่  23  ตุลาคม 2562  ณ หอประชุมอำเภอวังยาง