โครงการยอดชาดตำบลสะอาด คนในชาติมีสุข

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด เป็นประธานพิธีเปิดโครงการยอดชาด ตำบลสะอาดคนในชาติมีสุข วันที่ 21 กันยายน 2561 ณ บ้านนาคอย หมู่ที่ 5 ตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม