โครงการ ท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และประชาชน ร่วมกันปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ตามโครงการ”ท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ” วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ บริเวณที่สาธารณะป่าช้าน้อย หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7 ตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม