เปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ที่นี่วังยาง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยอดชาด พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน อบต.ยอดชาด ร่วมพิธีเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ที่นี่วังยาง วันที่ 9 ตุลาคม 2561 ณ บ้านยอดชาด หมู่ที่ 2 ตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม