เข้าร่วมพิธีรำบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช

อบต.ยอดชาด เข้าร่วมพิธีรำบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 13 กรกฎาคม 2561 ณ
บริเวณแลนด์มาร์คพญาศรีสัตตนาคราช เทศบาลเมืองนครพนม จ.นครพนม โดยมีนางอุลัยพร เสนาคำ รองปลัด อบ
ต. นายพิคเนต แสนสุริวงค์ หัวหน้าสำนักปลัด อบต. นางกรกมล ใยพันธ์ ผู้อำนวยการกองคลัง นายปรีดี ดำคำ ผู้
อำนวยการกองสวัสดิการสังคม พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง เข้าร่วมขบวนรำบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช
ของอำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม